Tønder

 

Hvorfor T!NG:

Tønder kommunes Biblioteker har sluttet sig til TING-samarbejdet i juni 2012.

Læs partnerskabsaftalen mellem Tønder kommunes Biblioteker og TING community her.

Vores holdning er, at vi løfter bedst i flok, og at viden tåler at blive udbredt/delt. I kraft af TING-samarbejdet håber vi at fremme videndelingen ved at stå på en fælles platform, i samarbejde frem for i konkurrence med hinanden – både på det tekniske og redaktionelle plan. Derved kan vi skabe grundlaget for verdens bedste bibliotekssystem – ikke mindst set fra slutbrugernes synspunkt.

Status:

På Tønder Kommunes Biblioteker er status lige nu, at vi på den ene side er utålmodige, fordi vi synes, at vi allerede har ventet længe, på den anden side klapper vi hesten, indtil vi har set bedre produkter, end vi hidtil har set fra mulige eksterne leveranddører.

Vi er et lille bibliotek med kun to personer til at varetage hele IT-området. Derfor må vi prioritere ressourcerne og kan ikke alene gå forrest på udviklingsfronten. Desuden ønsker vi ikke at opgive vores velfungerende hjemmeside, før vi har adgang til et bedre produkt.

DING:

Vi har haft en Artesis Web testside i lidt over et år, men vi har valgt ikke at arbejde videre med den, før en ny alpha-version var udviklet.

Vores nuværende hjemmeside er oprindelig bygget i html ved hjælp af MS FrontPage - med de udfordringer det giver - men den er velfungerende og velbesøgt af vore brugere.

Begrænsningerne er bl.a., at der stort set kun er én person, der kan vedligeholde og lægge indhold på. Desuden, at vi ikke kan udnytte DBCs databrønd.

Med Ding, evt. Ding2tal, forventer vi at få et hjemmesidesystem/cms, der er let at administrere for redaktører, og let at bidrage til for andre kolleger, der har lyst til at skrive og formidle via hjemmesiden.

I det omfang, vi har leget med vores testside og smugkigget på eksisterende dingsider, er vi blevet bekræftet i, at dingplatformen er let at bruge, og at vores brugere vil blive tilfredse med de integrerede søgefaciliteter, som Brønden giver.

Mobilsite

M.h.t. mobile platforme sætter vi først og fremmest vores lid til responsive design. Det er vores oplevelse, at de fleste allerede eksisterende ding1-sider står vældig fint på en smartphone/tablet, og at brugerne godt kan finde ud af at navigere på siderne.

Fokus:

Et ønske til TING-samarbejdet – med afsæt i kommunikationen på TING-siden – er, at det bliver muligt at byde ind med, hvilke moduler/projekter det enkelte bibliotek vil bidrage til – som en slags crowdsourcing – at de enkelte leverandører melder udviklingsprisen på et givent modul ud, og at vi ude på bibliotekerne skillinger sammen om netop de moduler, vi selv ønsker.

Vi ønsker os f.eks. et legeteks-/demoteksmodul, der i stil med forsideservice/infomore, knytter billede af materiale til søgeresultatet. Det er der helt sikkert også en del andre biblioteker, der ønsker sig. Sammen med disse er vi klar til at bidrage både økonomisk og mht. kravspecifikation.

Andre ønsker er, at andre velfungerende Ding1-moduler (f.eks. billetsystemet place2book) opgraderes til Ding2, og her vil vi selvfølgelig også gerne bidrage.

 

KontaktInformation:

Bibliotekar Mette Trier Konzack, Email: mtk1@toender.dk