Brønderslev

Fakta

Brønderslev Bibliotek indgik partnerskab med TING d. 23. november 2011.

Læs partnerskabsaftalen mellem Brønderslev Bibliotek og TING Community.

Bibliotek/kommune: Brønderslev

Antal biblioteker: 3 + 1 bogbus

Antal indbyggere: 35.754

Biblioteksleder: Bente Kristoffersen

Kontaktperson:

Bente Kristoffersen - 99454545 - bente.kristoffersen@99454545.dk

 

Partnerskabet

Brønderslev Bibliotek tilslutter sig de tanker og ideer, der ligger til grund for TING. Vi håber på at Brønderslev kan blive et TING-bibliotek i forbindelse med implementering af det nye, fælles bibliotekssystem.

Vi ser klare fordele i at danske biblioteker løfter den digitale udvikling i fællesskab. Princippet om at alle yder efter evne til den fælles udvikling er godt, fordi det giver de store muligheder for at videreudvikle på det fælles grundlag, og giver de små mulighed for også at være med, også uden at kunne stille med egen it-ekspertise.

Det kan blive en udfordring for TING at udvide kredsen af biblioteker med skolebiblioteker, gymnasiebiblioteker og evt. nogle professionsuddannelsernes biblioteker. Dette kan blive en naturlig følge af implementeringen af det fælles bibliotekssystem.

Det kan også blive en udfordring for TING at fastholde en fælles grundstamme, og undgå at store biblioteker udvikler sig bort fra den fælles basis. 

Endelig kan der være en udfordring i at definere og fastholde en klar snitflade til DDB, bl.a. for at undgå dobbeltudvikling. Her har TING en fordel i at have et forspring i tid.

Ding

Vi forventer at få en TING-side i forbindelse med implementeringen af det nye fælles bibliotekssystem.

Drift af vores Arena-site varetages af et værtsbibliotek. Redaktionelt arbejde varetages af en gruppe af webredaktører.

Community og udvikling

Vi har desværre ikke kunnet bidrage aktivt til TING Community endnu. Vi glæder os over at se den udvikling der sker på TING-bibliotekerne, og ser frem til at se løsningerne implementeret på flere danske biblioteker til gavn for brugerne.

Projekter og samarbejde

Vi har desværre ikke mulighed for at deltage i TING-projekter i øjeblikket.