Hedensted Bibliotekerne

Fakta

Hedensted Bibliotekerne indgik partnerskab med TING d. 20. december 2011.

Læs partnerskabsaftalen mellem Hedensted Bibliotekerne og TING Community.

Bibliotek/kommune: Hedensted

Antal biblioteker: 4

Antal indbyggere: 45.000

Kontaktperson: Anne-Lise Krogh Andersen - anne-lise.andersen@Hedenstedbib.dk

 

Partnerskabet

Samarbejde med andre der TING hjemmesider. Deltage i netværk. Have "fingeren på pulsen". 

Dette ser vi som de største fordele.

Ding

Vi er ved at skifte til Ding2 sammen med Inlead, hvor vi har valgt at sætte vores eget præg.

Projekter og samarbejde

Vi deltager i netværk - events og møder.