Indholdskanalen 2.0

 

Fakta Projektnavn: Indholdskanalen 2.0

Projektejer: Bo Fristed, Aarhus Kommunes Biblioteker (ITK)

Tidsramme: 1. marts 2011 – 1. april 2013

Deltagere: Aalborg, Gladsaxe, Odense, Silkeborg, Roskilde og Aarhus.

Kontaktperson: Dorthe Brandt Larsen, dbl@aarhus.dk Aarhus Kommunes Biblioteker (ITK)

Ansøgning/projektbeskrivelse: Kulturstyrelsen  

Hvad betyder projektet for borgerne?

Borgene får relevant information fra bibliotekerne, bibliotekernes e-ressourcer, nyheder og bor-gerinfo via skærme i biblioteksrummet. På længere sigt bliver det også muligt at sende til sms, e-mail, via bluetooth osv.

Hvad betyder projektet for det enkelte bibliotek?

Biblioteket får let adgang til at oprette og administrere deres eget indhold (og på sigt nationalt indhold) til infoskærme via en platform, der er OS-baseret og med en brugervenlig brugergrænse-flade og nem visning af indhold på skærmene. Visningen foregår blot via en browser og der er ingen installation af programmer.

Hvad er relationen til TING?

Projektet ønsker at fremme samarbejde og deling mellem bibliotekerne. Det er nu muligt for alle biblioteker at benytte den samme database og system til lokalt indhold men også til at kopiere og benytte sig af andres indhold. Muligheden for at benytte sig af nationalt indhold produceret af en overordnet redaktionsgruppe kommer til senere – og formentlig under styring af DDB. Desuden vil der være mulighed for at løfte den videre udvikling af systemet i flok da det er bygget i Drupal OS CMS og der skal oprettes et Core Team i Indholdskanalen-regi, der kan være tekniske gatekeepere på al videreudvikling.

Hvor langt er projektet?

Projektet er afsluttet pr 1. april 2013. En velfungerende platform er udviklet i Drupal og en data-base er oprettet. Alle danske biblioteker kan få adgang til systemet ved kontakt til projektlederen og dermed gratis adgang i resten af 2013 til produktion og visning af indhold på store og mindre skærme. Herefter er planen, at Indholdskanalen skal videregives til DDB.'

 

Dorthe Brandt Larsen