Viborg

Viborg Bibliotekerne indgik partnerskab d. 6. september 2011.

Læs partnerskabsaftalen mellem Viborg Bibliotekerne og TING Community.

Vi er meget glade for at kunne gå ind i TING-samarbejdet da det er et af de tiltag i biblioteksverdenen, der har det største potentiale for at skabe gode resultater. Open source tankegangen og den synergieffekt der ligger i at dele vores udviklingsressourcer er noget, vi glæder os til at drage nytte af - og naturligvis bidrage til.

I Viborg vil vi i første omgang koncentrere os om at få Aleph koblet på databrønden, så vi kan få undersøgt, hvordan TING håndterer et tredje bibliotekssystem - et arbejde og nogle erfaringer, vi forventer kan være nyttige i forbindelse med det nationale udbud af bibliotekssystem.

Det næste skridt for os bliver at få overblik over omfanget af opgaven med at forbinde Aleph og databrønden og dernæst skal der arbejdes intensivt med at få formuleret målsætninger for en ny hjemmeside så vi og vores brugere kan få glæde af TINGs styrker.

Kontaktperson: Michael Ljungberg