Albertslund

Fakta

Albertslund Bibliotek indgik partnerskab med TING d. 3. oktober 2012.

Læs partnerskabsaftalen mellem Albertslund Bibliotek og TING Community.

Bibliotek/kommune: Albertslund

Antal biblioteker: 2

Antal indbyggere: 29.000

Biblioteksleder: Niels Dejgaard

Kontaktperson:

Michael Wilhjelm Christoffersen - 43 68 70 24 - web@albertslundbib.dk

 

Partnerskab

Vi synes det er et godt initiativ. Vi går ind for OpenSource, og ser gode muligheder for samarbejde omkring udvikling.

Gennem samarbejde håber vi på et mere eller mindre omfang at få medindflydelse på Ding i fremtiden.

Ding

Vi har senest afventet Frederiksbergs løsning.

Vi har valgt Ding-site på grund af det tværkommunale samarbejde om en fælles platform for landets biblioteker.

Borgernes oplevelse

Afventer Ding-site.

Community og udvikling

Projekter og samarbejde