Nemlogin

NemLog-in

I ding.TING regi har vi via projekt-x planer om at gøre det muligt for brugeren at logge ind med NemID via det offentlige log-in-fællesskab, NemLog-in.

Vi  har  holdt et møde med David Simonsen, Sekretariatsleder, WAYF, Styrelsen for Bibliotek og Medier, om muligheden af at indføre ovenstående på folkebiblioteksområdet (som supplement til de lokale login-systemer), baseret på WAYF.

Konklusionen på mødet blev:

WAYF har indvilliget i at komme og hjælpe os med at implementere Nemlogin via  WAYF  i ding.

Installation af Nemlog-in gennem WAYF

Denne guide beskriver hvordan man forbinder et ding.TING-site til WAYF (Where Are You From) Nemlog-in løsningen. Dokumentet antager, at man allerede har et ding.TING-site kørende,  før man installerer den udvidelse, som pt. ikke er en del af ding.TING.core.

Før denne løsning kan benyttes, skal man indgå en aftale med WAYF og SKAT omkring Nemlog-in. Du kan læse mere om indgåelse af aftaler omkring WAYF servicen på deres hjemmeside under “Hvordan bliver min institution tilsluttet?”.

Ding.ting WAYF løsningen består af disse komponenter:

Syndicate content