Faxe

 

Faxe Kommunes Biblioteker indgik partnerskab med TING d. 30. maj 2012.

Læs partnerskabsaftalen mellem Faxe Kommunes Biblioteker og TING Community.

 

Kontaktinformation

Inge Christensen, Email: inch@faxekommune.dk