Hvad er TING Teams?

En vigtig del af organiseringen i TING er de forskellige teams. 

Teamet giver mulighed for at vi kan:
  • koordinere indsatsen og lægge strategi  for udviklingen indenfor specifikke områder 
  • koordinere projekter og sørge for at resultaterne af projekterne bliver delt
Ved at deltage i et team, kan man få en samlet ide om, hvor man vil hen, samt bidrage aktivt til udviklingen.
 
Hvordan oprettes nye teams?
Nye teams skal godkendes af Council i forbindelse med oprettelsen.
 
Hvem kan deltage i et team?
Såvel bibliotekspartnere som leverandørpartnere kan deltage i et TING Team. Et TING Team består af de medlemmer, der melder sig ind, i hvilken forbindelse man accepterer Code of Conduct (CoC) og teamets formål. Det er teamet, der selv organiserer sit arbejde. Deltagelsen i et team forpligter. Melder man sig til et team, er man med. Tilsvarende, hvis man melder sig ud, skal man sørge for det at arbejde, man har varetaget, bliver overdraget til andre i teamet.
 
Nuværende TING Teams:
Brønd.TING
Dette team varetager  arbejdet med Brønden og de tilhørende webservices. Se mere her
 
Content.TING
Dette team varetager  arbejdet med kilder i Brønden. Se mere her
 
Mobile.TING
Dette team varetager  mobil-versionen af hjemmesiden. Se mere her
 
ding.TING
Dette team varetager  arbejdet med hjemmesiden. Se mere her
 
Om TING.teams
En vigtig del af organiseringen i TING er de forskellige teams. 
Teamet giver mulighed for at vi kan:
 
- koordinere indsatsen og lægge strategi  for udviklingen indenfor specifikke områder 
- koordinere projekter og sørge for at resultaterne af projekterne bliver delt
-
Ved at deltage i et team, kan man:
 
- få en samlet ide om, hvor man vil hen. 
Team ´et er det overordnede – projekterne er der, hvor det udføres.
 
Hvem kan deltage i et team
 
Såvel  bibliotekspartnere som leverandørpartnere kan deltage i et Team. Deltagelsen i et team forpligter. Melder man sig til et team, er man med. Tilsvarende, hvis man melder sig ud skal man sørge for det  arbejde, man sidder med, bliver overdraget til andre i teamet.
projekter kan startes af alle og behøves ikke referere til noget, bare man følger Code of Conduct
 
Oversigt over TING.Teams
 
I øjeblikket er etableret følgende TING teams
Brønd.TING
Dette team varetager  arbejdet med Brønden og de tilhørende webservices.
 
Content.TING
Dette team varetager  arbejdet med kilder i Brønden.
 
Mobile.TING
Dette team varetager  mobil-versionen af hjememsiden
 
ding.TING
Dette team varetager  arbejdet med hjemmesiden