Frederiksberg

Frederiksberg Bibliotek og TING indgik partnerskab d. 15. august 2011.

Læs partnerskabsaftale mellem Frederiksberg Bibliotek og TING Community

Kontaktperson: Kasper Hagel Madsen

Frederiksberg Biblioteks forventninger og bidrag til TING-samarbejdet:

 

  • Frederiksberg Biblioteks kommende webside fkb.dk, baseres på ding.TING version 2.0. Derfor ønsker vi at være med til at sætte skub i udviklingen af ding.TING 2.0 interface og bidrage til kravspecifikation.
     
  • Vi ser frem til at samarbejde med øvrige TING-biblioteker om udvikling af fremtidens digitale bibliotekstilbud – i første omgang ding.TING 2.0 interface. Vi er allerede i gang med at udarbejde konceptbeskrivelse for ny fkb.dk og har forhandlet med mulige leverandør-partnere
     
  • Personaliseret indhold har særligt vores interesse. Idéen med personalisering er, at sætte den enkelte bruger i centrum for formidlingen og pushe indhold, der er relevant for vedkommende. I samarbejde med andre TING-biblioteker har vi søgt Styrelsen om midler til udvikling af personaliserings-lag til TING-hovedsporet, hvori personaliserings-moduler implementeres.
     
  • TING er et af de mest visionære projekter indenfor biblioteks-sektoren. Vi er glade for at være en del af open-source udviklingen og vil bidrage til at danske borgere får verdens bedste digitale bibliotekstilbud.

Nyheder:

Frederiksberg i luften med deres nye Ding2-site!