Nordfyn

Læs partnerskabsaftalen mellem Nordfyns Bibliotekerne og TING community her

Bibliotek/kommune:

Bibliotek & Borgerservice, Nordfyns Kommune

Antal biblioteker: 3

Antal indbyggere: 30.000

Biblioteksleder: Dorthe Schmidt Temberg

Hvorfor har I valgt at blive TING-partner? og hvad ser I som fordele/udfordringer ved TING?

Vi mener at TING-samarbejdet er den mest fremtidssikrede model, og den som peger hen imod DDB.

En af fordelene er at det udvikles af bibliotekerne til biblioteksbehov, og at udviklingskraften og de investerede resurser kommer fællesskabet til gode og derved udnyttes effektivt - til glæde for vores borgere.

Har I et Ding-site? 

Vi har et Ding2-site: nordfynsbib.dk

Sitet blev lanceret d. 2/7-13

Sitet er bygget på en skabelon udviklet af Odense Centralbibliotek. Vi ville gerne vælge et cms, som peger i retning af DDB. Vi har præget sitet forhold til lauout / farver, og lidt i forhold til opbygningen.

Sitet hostes og driftes hos Odense Centralbibliotek.Vi har en webredaktion, som tager sig af indholdet. 

Oplever I at Ding-sitet tilfredsstiller borgernes behov?

Der har været enkelte klager ved overgangen til det nye site, men de går mest på, at vi ikke har kunnet overføre huskelister, ikke på selve sitet.

Hvordan oplever I at medlemskabet af TING Community udvider jeres muligheder?

Medlemskabet af TING Community vil øge udnyttelsen af fælles resurcer, give os mulighed for at påvirke udviklingen og øge vore egne kompetencer.

Hvem hos jer er involveret i TING arbejdet?

Webredaktion: Marie Høst, Mette Christiansen, Lisbet Jørgensen, Hans Trygve Birkeland

Hvem kan kontaktes?

Marie Høst, 6482 8680, mah@nordfynskommune.dk