Tårnby

Tårnby Kommunebiblioteker blev TING partner d. 7. oktober 2011.

Læs partnerskabsaftalen mellem Tårnby Kommunebiblioteker og TING Community.

Kontaktperson: Henrik Wendt - Leder af Team Digital Udvikling og Drift

Bibliotek/kommune: Tårnby Kommunebiblioteker

Antal biblioteker: 2

Antal indbyggere: 40.000

Biblioteksleder: Jens Lauridsen

Hvorfor har I valgt at blive TING-partner? Hvad ser I som fordele/udfordringer ved TING?

Biblioteksfagligt Samarbejde og udviklingsfællesskab.

Udfordringen er at der kan være for få biblioteker der trækker læsset og at de der trækker kommer til at trække skævt.

Det er derfor nødvendigt at der skabes mere tydelige og åbne organsatoriske rammer hvor der er en direkte kontakt mellem TING-bibliotekerne så det ikke kører i lukkede mail-forum.

Deltager I i TING-projekter - hvilke?

BPI

Hvem hos jer er involveret i TING arbejdet? Hvem kan kontaktes?

Henrik Wendt 32 46 05 67 hwe.hb.uk@taarnby.dk