Code of Conduct

Community deltagelse 

Code of Conduct (CoC) er et sæt anbefalinger for aktiv deltagelse i TING Community.

CoC afspejler ønsket om, at alle resultater kan deles og at der ønskes så stor en involvering som muligt fra institutioner, enkeltpersoner og firmaer.

Som deltager skal du have fokus på, at dit bidrag er værdifuldt. Uden bidrag bliver der ingen udvikling, - og udvikling af resultater er bærende for hele TING.concept. Derfor er enhver form for deltagelse velkommen. TING.concept er et Open Source og Open Content baseret fællesskab. Community deltagelse fordrer, at du opretter dig som navngiven bruger på ting.dk.

Da TING. Community blev etableret studerede vi en række andre velfungerende Open Source communities, fx Ubuntu, Apache, Linux, MySQL, Drupal,  osv., ligesom flere af os havde erfaringer med disse communities i praksis.

Vær omhyggelig!

Vores resultater anvendes af mange forskellige aktører. Tekniske og ikke-tekniske beslutninger har en effekt på kollegaer, samarbejdspartnere, slutbrugere mv. Disse perspektiver er essentielle at have med i dine overvejelser, når du tager beslutninger. TING.concept har mange brugere, og selvom det måske ikke umiddelbart er tydeligt i situationen, så vil vores bidrag til TING.concept have en effekt på andres arbejde. Dette gælder fx  ændringer i kode, infrastruktur, politikker, dokumentation, og programoversættelser. 

Vær respektfuld!

I TING Community behandler vi hinanden og andre interessenter med respekt og alle kan være med til, at skabe værdi for communitiet. Vi er måske ikke altid enige, men uenighed er ikke en undskyldning for dårlig opførsel eller dårlige manerer. Vi kan alle opleve fustrationer af og til, men lad ikke disse gå over i personlige angreb. Det er meget vigtigt at have i erindring, at communitiet og dets medlemmer skal opleve sig velkomne, føle sig godt tilpas som bidragyder og i det hele taget opleve en positiv energi ved deltagelse. Det modsatte vil også skabe dårligere resultater og lav produktivitet. Vi forventer at medlemmer af TING Community følger disse grundregler, når de deltager og udveksler ideer.

Samarbejde og deling er helt afgørende for TING.concept og i relation til det øvrige samarbejdsmiljø omkring fri software, Open Source og Open Content.

Samarbejdet omfatter enkeltpersoner, teams og projekter inden for og uden for communitiet. Sådan et samarbejde reducerer redundans og forbedrer kvaliteten af vores arbejde. Vi skal altid være åbne for samarbejde både internt og eksternt. Når det er muligt bør vi basere os på, og arbejde så tæt  som muligt, med upstream projekter og andre i free software community, hvilket forbedrer anvendelsen af ting.concept resultater.

Hvis man af den ene eller anden grund forlader et projekt eller et team er det vigtigt, at man efterlader sine ansvar, så andre kan overtage dem. Vær også omhyggelig med at informere interessenter i communitiet.

Vær åben!

Vort arbejde skal udføres transparent, og det er af afgørende betydning, at omgivelserne kan få indsigt i og indflydelse på vort arbejde. Det er en afgørende successparameter, at vi opfattes som troværdige, hvorfor vi skal være åbne om ændringer i roadmaps, planer, projektresultater osv. Vi ønsker at tiltrække andre troværdige deltagere, hvorfor vi selv skabe transparens.

Når vi er uenige, konsulterer vi andre!

Uenigheder opstår i alle sammenhænge, også i TING.concept. Det er vigtigt at uenigheder løses konstruktivt med hjælp af communitiet. Vi har forskellige governance enheder i communitiet, - teams og council - der kan hjælpe i forbindelse med løsning af konflikter: Udvikling, forandring, alternative løsningsmodeller vil oftest være afhængige af en vis form for uenighed  - dette perspektiv er væsentligt at holde sig for øje.

Minimer usikkerhed og uvidenhed ved at bede om hjælp!

Ingen ved alt og intet community-medlem forventes at vide alt, derimod forventes det at du har et hav af spørgsmål og manglende viden ift. hvad du ønsker, så det er vigtigt at spørge og indhente information, hvilket også kan være med til, at minimerer problemer henad vejen. Dem der bliver opsøgt for viden og informationer bør være hjælpsomme og informative.

Hvad må man og skal man i øvrigt?

Dette du gøre med resultater skabt af TING.concept Community:

Bruge - Undersøge – Kommentere - Bearbejde - Kopiere – Distribuere

Enhver form for distribution ledsages af en angivelse af, at det baserer sig på TING.concept.

Hvis du bearbejder software, dokumenter mv. skal du:

Offentliggøre dine ændringer – helst direkte til fællesskabet!

Overvej at deltage i nogle af de organer, som TING.concept Communitiet består af :

Projekter – det er de aktive og investerende, der bestemmer.

Teams – hvis der mangler et relevant team omkring et specifikt fokusområde, så overvej at bidrage til dannelsen af det. Hvis du vil have hjælp, vejledning, inspiration, så kontakt et af de eksisterende teams eller TING Council.

Communitysitet - ting.dk

TING Community har et sæt spilleregler for aktiv deltagelse. Når du deltager i Forum, Wiki, Blogs, el. andre kommunikationsformer som registreret bruger giver det dig mulighed for at anvende disse services med alle dets faciliteter.

Du er velkommen som deltager i TING Community for at diskutere, anvende, påvirke, dele og deltage i ethvert område, der måtte have din interesse. Samtidig skal du være opmærksom på, at dine bidrag kan læses af ikke-registerede brugere. Ting.dk er et professionelt website og vi forventer, at registerede brugere opfører sig ud fra denne forudsætning. Moderatoren vil efter bedste evne regulere websitet ud fra en vurdering af deltagernes hensigter, hvorfor der er meget vide ramme for kommunikationens indhold og form. Brugerne vil blive vejledt i nødvendigt omfang, og i ekstreme tilfælde kan brugerens login blive spærret.

I tillæg hertil vil vi opfordre dig til at følge disse guidelines:

  • Alle kommentarer skal være om emnet
  • Dansk er fortrukket sprog
  • Sitet er under EU´s lov og under dansk lovgivning
  • Ved spørgsmål – fokuser på ét spørgsmål
  • Konstruktiv kritik er meget velkomment
  • Ingen form for reklame er tilladt
  • Sørg for at links til andre websites er relevante for diskussionen

TING Council forbeholder sig ret til at ændre på Code of Conduct.

CoC er publiceret under http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/