Herning

Herning Bibliotekerne og TING indgik partnerskab d. 22. januar 2011.

Læs partnerskabsaftale mellem Herning Bibliotekerne og TING Community

 

Herning Bibliotekerne gik ind i TING som den første TING i år 2011. Vores baggrund for at indgå i samarbejdet var en generel utilfredshed med de muligheder vores nuværende webgrænseflade til bibliotekssystemet gav for videreudvikling. Vi ser og så det ikke som hensigtsmæssigt at bibliotekets hjemmeside er opdelt i to selvstændige sites med hver deres funktion og design. Søgefunktion og præsentation af søgeresultat lever ikke op til det vores brugere har vænnet sig til i forbindelse med internetsøgninger, og endelig har det været svært, for ikke at sige umuligt at få integreret søgning i de digitale ressourcer på lige fod med søgning i bibliotekets fysiske materialer.

Vi kiggede os omkring i landskabet af mulige løsninger på ovennævnte problemer og endte med at vælge TING, fordi:

  • Vi ønsker en udvikling af vores webformidling, der er mere integreret og vidtgående end den, vi kan lave i dag.
  • Vi ønsker at tilslutte os og bidrage aktivt til den fælles biblioteksudvikling som TING er en del af.
  • Vi ikke synes, at alternativerne er gode nok.
  • Vi har ressourcerne – dels økonomisk til at tilslutte os – dels i form af kompetencer, der gør, at vi kan udnytte de potentialer, der ligger i TING.

Pt. er vi igang med at kigge nærmere på ding.ting for at finde ud af, om vi ønsker at bruge ding.ting som grundlag for vores nye webgrænseflade, eller om vi skal gå igang med at bygge en ny herning.ting op fra bunden.

Ift. TING udviklingen har vi som udgangspunkt valgt at fokusere særligt på skabelsen af en enkel og intuitiv brugergrænseflade, specifikt med interesse for forbedret performance, præsentation af søgeresultater og facetsøgning. Senere – når vi er kørende med en ny grænseflade baseret på TING brønden, vil vi udvide vores fokuspunkter til de ting, vi gerne vil have bygget på – fx single-sign on, evt. personalisering mv.

 

Kontaktinformation:

Udviklingschef Sara Jørgensen, Email: bibsaj@herning.dk