Ishøj

Ishøj Bibliotek og TING indgik partnerskab d. 3. juli 2012

Læs partnerskabsaftalen mellem Ishøj Bibliotek og TING community her.

 

Hvorfor T!NG:

Ishøj Bibliotek har valgt at tilslutte sig TING–samarbejdet i juli 2012. Vi tror på fællesskabet og det samarbejdende biblioteksvæsen, - al erfaring viser, at sammen står vi stærkere. Et godt netværk er vigtig, bla. fordi vi gerne vil have indflydelse og tror på, at ved at dele viden, kommer vi længere. Det gælder både på det tekniske og redaktionelle plan. At der lægges vægt på formidlingen til slutbrugeren er for os ligeledes et stort plus.

Status:

Ishøj Bibliotek anvender Integra som bibliotekssystem. Vi har købt DBC Databrønd og Artesis Web, som vi har arbejdet på i test her i foråret, indtil at DBC trak sig ud af Artesis Web. Vi har besluttet ikke at arbejde videre med Artesis Web, selvom DBC er i gang med at udvikle en Alpha-version, som vil være den sidste, de tilbyder. Vi anvender i øjeblikket Dynamic Web som CMS ligesom Ishøj Kommune, og kan pt. ikke anvende/udnytte DBC Databrønd.

Beslutningen er at afvente en Ding2tal-løsning og med til denne beslutning hører også, at Ishøj kommune har indledt et samarbejde med 4 andre kommuner – et samarbejde, der i realiteten ligner bibliotekernes:

Læs mere her

Ishøj Kommune regner med at gå i produktion med en Drupal-baseret hjemmeside ultimo 2012/primo 2013, og det samme gør Ishøj Bibliotek i form af Ding2tal-løsningen.

Vi er et mindre bibliotek og har pt. kun 1 medarbejder, der opdaterer vores nuværende hjemmeside. Derfor må vi prioritere ressourcerne og kan ikke alene gå forrest på udviklingsfronten (vi er kun to til at varetage hele IT-området).

Det vigtigste for os er søgesystemet og formidlingen af bibliotekets materialer og arrangementer. Generelt mener vi, at der bør kigges på visningsformaterne, som vi ikke mener, fungerer for borgerne. Vi har pt. ikke et mobilsite, men vil lægge vægt på udviklingen af dette. Vi forestiller os, at vi evt. bla. vil kunne deltage i TING-samarbejdet i.f.m. test af nye moduler og ny funktionalitet.

Kontakt: Kirsten Pileborg - 43 57 71 65 - kp@ishoj.dk

 

Denne side vil blive opdateret løbende.