Core Team

Om Core Team

Core Team er en gruppe af udviklere, der fungerer som tekniske gatekeepere for Ding.

Formålet med Core Team er at koordinere og kvalitetssikre udviklingen af ding.core.

Nuværende medlemmer af Core Team er:

  • Kasper Garnæs, Reload! A/S
  • Jesper Kristensen, Aarhus Kommunes Biblioteker, ITK
  • Mikkel Høgh, RevealIT

Kontakt

Du kan kontakte Core Team på mail: dingcore@ting.dk

 

Koordinering mellem Ding.TING teamet og Core Team varetages af projektleder Gitte Barlach