Sønderborg

Fakta

Biblioteket Sønderborg og TING indgik partnerskab d. 25. januar 2012. 

Læs partnerskabsaftalen mellem Sønderborg og TING Community.

Bibliotek/kommune: Sønderborg

Antal biblioteker: 9

Antal indbyggere: 76.094

Biblioteksleder: Carsten Nicolaisen

Kontaktperson:

Agnete Moos - Webkonsulent/projekt-koordinator  - 88 72 60 03 / 27 90 60 03 - agms@sonderborg.dk

 

Partnerskabet

Det er en klar strategi, at biblioteket selv ønsker at opbygge interne udviklingsressourcer i biblioteket, således biblioteket på sigt kan leve op til egen intention og ambition om, at kunne bidrage på et højt og kvalificeret niveau i et fælles community. Der er fra 1. januar 2012 ansat en web-udvikler/projekt koordinator på fuld tid, som er dedikeret til bibliotekets TING projekt og partnerskab.

En væsentlig årsag til, at Biblioteket Sønderborg først i 2012 indgår som TING partner har været ønsket om, at strategi og ressourcer prioriteres og følges ad. Dette resulterer forhåbentligt i, at Biblioteket Sønderborg kan bidrage operationelt og konstruktivt til udviklingen i bibliotekernes fælles community TING.

Ding

Intet Ding-site endnu!

Biblioteket Sønderborg vedtog i efteråret 2011, at basere bibliotekets digitale portefølje på grundlaget i TING. Siden da er adgangen til databrønden og integrationen til bibliotekets sunserver blevet etableret. Indtil årsskiftet har der været sonderinger i forhold driften og en hosting-løsning lokalt. Der har på den baggrund været en tæt dialog med Sønderborg Kommunes it-afdeling, som positivt har anerkendt T!NG-projektet og været en konstruktiv sparringspartner i denne fase. Der er således valgt en lokal hosting løsning i et tæt samarbejde med kommunes it-afdeling. Denne tætte dialog har endvidere resulteret i, at Sønderborg kommune har valgt at basere et nyt kommunewebsite på Drupal. Sitet er pt. under udvikling.

Vi ønsker at kunne præge og udvikle vores lokale site i et betydeligt omfang og den frihed tilbyder Ding-cms’et.

Borgernes oplevelse

Vi afventer implementering af Ding2tal, som herefter vil blive evalueret via en lokal brugerundersøgelse.

Community og udvikling

Der er fantastiske muligheder for networking. I alle TING-sammenhænge møder man engagerede og dygtige mennesker der gode at kende.

Projekter og samarbejde

Ding.team, ding2tal.