Sociale Platforme

Fakta

Projektnavn: Sociale Platforme

Projektejer: Bo Fristed, Aarhus Kommunes Biblioteker (ITK)

Tidsramme: 31. maj 2011 til 30. juni 2012

Deltagere: Roskilde, Vejle, Odense, Aarhus og TING.

Kontaktperson: Carsten Kaa, cmkaa@aarhus.dk,  Aarhus Kommunes Biblioteker (ITK)

Ansøgning/projektbeskrivelseStyrelsen for Bibliotek og Medier

Hvad betyder projektet for borgerne?

Borgene vil få mulighed for at deltage og bidrage i communities – med en personlig profil der relaterer til den profil borgeren i forvejen anvender på biblioteket.

Hvad betyder projektet for det enkelte bibliotek? 

Bibliotekerne understøtter i dag forskellige brugerdialoger og fælleskaber – f.eks. bogklubber og læseklubber. Biblioteket får let adgang til at oprette og administrere et online community til disse aktiviteter, via en åben digital platform. 

Hvad er relationen til TING?

Udover samarbejdet mellem flere biblioteker om udvikling af digitale services, vil projektet også fremme samarbejde og deling for bibliotekernes brugere. Gennem communities synliggøres viden og informationer og præsenteres der hvor det giver mening for brugerne.Projektet ønsker at udvikle modulær funktionalitet, så community funktioner kan indlejres i andre platforme, som f.eks. ding.TING og andre eksisterende bibliotekssites. 

Hvor langt er projektet? 

Projektet skeler meget til erfaringerne fra Age Force og vi regner med at Age Force bliver første community, der oprettes via platformen.Vi forventer at kunne sende kravspecifikation ud til potentielle leverandører efter sommerferien.

Opdateret juli 2012