DBC

Fakta

Virksomhedsnavn: DBC a/s

Lokation: Tempovej 7-11, 2750 Ballerup

Antal ansatte: 160

Kontaktpersoner:

Profil

Artesis produkterne består af Artesis Web, Artesis Databrønd, indholdskilder, supplerende services og support.

En nøglefærdig Artesis løsning består af:

  • Opsætning af services til Artesis Databrønd og interaktion med jeres bibliotekssystem & Artesis Web 

  • Adgang til databrønden inkl. indlæggelse af egne poster i brønden

Har I lyst til at se og høre mere om Artesis, så kontakt Bente Schade Poulsen bsp@dbc.dk 44 86 79 15. 

Læs mere om Artesis 

Kernekompetencer

DBC er garant for public service ydelser af høj kvalitet til bibliotekerne. Målet for vore løsninger er at bidrage til stor effektivitet og produktivitet i bibliotekerne.

Vores hovedopgave er at drive og udvikle bibliotekernes bibliografiske og systemmæssige infrastruktur til bibliotekerne i Danmark.

Udviklingen af DBC’s systemer i en serviceorienteret arkitektur resulterer i en række services. Koden på funktionaliteten i disse services, som de nationale systemer er bygget op af, lægger vi tilbage til afbenyttelse og videreudvikling i TING. 


Referencer

Artesis Kunder

http://www.artesis.dk/referencer.aspx

Prismodel

Artesis Databrønd

En initialomkostning og et årligt abonnement. Drift og support indgår i abonnementet

Artesis Web

En initialomkostning og et årligt abonnement. Drift og support indgår i abonnementet

Indholdskilder

Prisen for de forskellige indholdskilder i Databrønden fastsættes af udbyderen. Adgang til indholdskilder via databrønden forudsætter, at biblioteket har tegnet abonnement eller har licens på den pågældende kilde. Se opdateret oversigt over kilder i Databrønden: http://www.artesis.dk/services/add-on-services.aspx

Indlæggelse af specielle kilder, fx et lokalkatalog prissættes efter aftale.

Supplerende services

Vi tilbyder en række services, som I kan få tilknyttet forudsat I har abonnement på den enkelte service. Se supplerende services: http://www.artesis.dk/broendkilder.aspx

Hosting

Pris efter aftale.