Ding! moduler under udvikling

Formålet med denne side er at opsummere hvilke Ding! udviklingsprojekter, enkelte biblioteker er i gang med. Dermed kan alle andre på en fornemmelse af, hvad der er på vej og eventuelt indgå i dialog med det igangsættende bibliotek om samarbejde og videreudvikling.

Ding 1.x

 

ding_opening hours

En ny version af åbningstidsmodulett, der gør det  nemmere og mere overskueligt at oprette åbningstider. Man kan fra centralt hold definere nogle globale lukkedag. Endvidere er det muligt at  knytte noter til en åbningstid samt på mere overskuelig vis oprette flere åbningstider pr. bibliotek pr. dag.

Se ticket: https://libraryding.lighthouseapp.com/projects/27862/tickets/1857-nyt-bningstidsmodul

 • initiativtagere: Købehavns Kommunes Biblioteker
 • Er klar til test med ding 1.8.0 rc1

ding_tema_sites

Modulet gør det muligt for bibliotekerne at oprette temasider, på samme vis som en biblioteksside. Blogindlæg (nyheder, arrangementer) kan tilknyttes en temaside. Hermed for biblioteket mulighed for at oprette nogle tematiserede universer og formidle et udsnit af deres tilbud indenfor et bestemt emneområde. F.eks. musik, spil, børn mv. Implementeret i Aarhus - se her og her, samt KKB, se her

 • Initiativtagere: Aarhus Kommunes Biblioteker; klargjort til ding 1 core af Københavns Kommunes Biblioteker
 • kode: ding_tema_sites
 • Er klar til test med ding 1.8.0 rc2

ding_voxb

Intergration til VoxB-servicen (brugerskabte data), så brugerne kan logge ind og tagge, rate, og anmelde titler og se tags, ratings og anmeldelser fra andre brugere på enkelte titler (på tværs af tilknyttede biblioteker). Brugeren skal oprette sig i VoxB-servicen, og give tilsagn til at tags, ratings og anmeldelser må vises på bibliotekssites.

 • Initiativtagere: Aarhus Kommunes Biblioteker
 • Leverandør: Inlead ApS

ding_wiki

En ny indholdstype, wiki side, som alle brugere, der er logget ind har mulighed for at oprette og redigere. Der er mulighed for tilknytning af materialer, links og tekstuelle kilder. Derudover kan der tilføjes billeder, som kan vises i et separat galleri. Enkelte wiki sider kan låses for redigering.

 • Initiativtagere: Kolding bibliotekerne
 • Kode: ding-wiki

ding_eresource

En ny indholdstype, E-resource, hvor indholdsmedarbejdere kan oprette e-resourcer tilknyttet biblioteket. Resourcerne kan bl.a. tilknyttes beskrivelse og links til hvorfra de kan anvendes. Resourcerne kan ses i en listevisning tilsvarende den nuværende arrangementsliste og filtreres efter kategori og tilgængelighed. Implementeret hos KKB. Se her

ding_faq

En ny indholdstype, FAQ spørgsmål, hvor indholdsmedarbejdere kan oprette hyppigt stillede spørgsmål fras brugerne og svar fra bibliotekspersonale. Spørgsmålene kan ses i en listevisning tilsvarende den nuværende arrangementsliste og filtreres efter kategori.

 • Initiativtagere: Københavns biblioteker

ding_holding_preview (MODUL-IDÉ)

En popup med beholdningsoplysninger, der kaldes op når markøren hviler over beholdningsstatus i søgeresultater eller værkvisninger. Samme information findes i postvisningen for den enkelte post - modulet sparer brugere for 1-2 klik, hvis formålet blot er at aflæse de detaljerede beholdningsoplysninger.

 • Modulforslag fra: Vejle Bibliotekerne (kontakt Ewan for evt. samarbejde omkring ideen)

Ding 2.x

ding_list

Lister over materialer, emneord, brugere, søgestrenge, præferencer mm. som låneren indsamler/følger. Listerne kan redigeres og evt. publiceres/deles. Listerne kan gøres tilgængelige på tværs af biblioteker via den kommende OpenList service.

 • Leveres som del af personaliseringsprojektet af b14

ding_serendipity

Modul til central indsamling af serendipitivt indhold via submoduler og hooks i andre moduler. Der leveres submoduler der bla. bidrager med følgende

 • Materialer som relaterer sig til de materialer en bruger har i sine lister (via ding_list)
 • Materialer og nodes som relaterer sig til de emner en bruger følger (via ding_list)
 • Materialer og nodes på taxonomy/term/% sider 
 • Integration / wrapping af ADHL
 • Promoverede materialer og nodes
 • Leveres som del af personaliseringsprojektet af b14

ding_action_button

Gennemgående kontektsbaseret knap, som præsenterer brugeren for en liste med handlinger/links (som alternativ til Drupals local tasks). Andre moduler kan via hooks bidrage med egne links/handlinger. Knappen understøtter URLer og ajax baserede handlinger. Formålet er at samle de relativt mange muligheder, der kan være på hvert materiale eller node, så brugeren får en ensartet tilgang til handlinger og udviklere kan bidrage med nye handlinger uden at bekymre sig om design og temalag. Modulet understøtter bla. handlinger i følgende kontekster:

 • Login/Mit bibliotek
 • Materialer
 • Udvalgte node typer
 • Lister
 • Leveres som del af fkb.dk af b14

 

ding_open_list

Central lagrings provider til ding_list så låneres lister og indstillinger kan deles på tværs af biblioteker

 • Leveres i forb. med personaliseringsprojektet af b14

sassruby

Kompilering af sass/scss filer via prepro modulet. Kræver ruby og sass. Dette er som alternativ indtil PHPSass er komplet og stabil så afhængighed af ruby kan undgåes. Modulet kan anvendes som alternativ til externe eller 3dieparts sass kompilere.

 • Leveres som supplement til ding2tal af b14

 

 

ding_tema_sites

Modulet gør det muligt for bibliotekerne at oprette temasider, på samme vis som en biblioteksside. Blogindlæg (nyheder, arrangementer) kan tilknyttes en temaside. Hermed for biblioteket mulighed for at oprette nogle tematiserede universer og formidle et udsnit af deres tilbud indenfor et bestemt emneområde

 • Leveres af ding2tal-projektet

 

Enkelte biblioteker og leverandører er velkomne til at bidrage med flere moduler her, så længe det fremgår, hvilket bibliotek, der står for projektet og hvorfra den kan downloades.

Når et projektet er klar til brug på andre Ding sites, bør det flyttes over til moduloversigten.

Grupper:

Kommentarer

@Ding - Opening hours modul

DBC er i gang med et projekt hvor data i VIP udbygges med nye felter til bibliotekernes indtastning og vedligeholdelse af åbningstider (med/uden betjening - sommer/vinter åbent - Borgerservice åbningstider etc.). Disse data kan så hentes via VIP webservice (ny version med navn Open Agency). Oplysningerne kan dermed bruges af alle interesserede: bibliotekernes grænseflader, i bibliotek.dk, Palles Gavebod, i biblioteksapps og af interesserede parter uden for bibliotekssektoren.

Projektet er finansieret af Kulturstyrelsen og blev kraftigt støttet af bibliotekerne i det biblioteksfaglige udvalg for bibliotek.dk

Er der nogen beskrivelse af

Er der nogen beskrivelse af dette projekt et sted på nettet? Må der vel næsten være når det er financieret af KS.

At genopfinde den dybe tallerken?

Kunne I ikke istedet bruge det åbningstidsmodul vi møjsommeligt har udviklet til Ding: http://drupal.org/project/opening_hours

Det er jo lidt hul i hovedet hvis bibliotekerne også fremover skal vedligeholde deres åbningstider to steder…

Svar til: At genopfinde den dybe tallerken

VIP er den centrale registrering af bibliotekernes Vejviser- og Informationsparametre. Den skal vedligeholdes og opdateres uanset hvad man måtte lave af lokale løsninger. Og de offentlige biblioteker er en hel del mere end de biblioteker der bruger Drupal.

Ideen er at vedligeholdelse ét sted (med tilhørende webservice) gør det muligt for alle at bruge dataen, fx hvis man vil vise nabobiblioteker eller andre fagrelevante biblioteker. Eller er et kultursite eller openhourssite som gerne vil have biblioteksoplysninger.

Det ville selvfølgelig være smart, hvis vi kunne genbruge Ding åbningstidsmodul, det kan vi ikke direkte, men vi kan bruge jeres erfaringer og overvejelser og omvendt.

Projektet er en del af Aftale om udvikling af bibliotek.dk 2012 (Projekt B04b: Vis nærmeste bibliotek der har åbent).

http://www.bibliotekogmedier.dk/fileadmin/user_upload/dokumenter/bibliotek/nationale_ordninger/bibliotekdk/Udvikling_af_bibliotek.dk/bibliotekdk_udviklingsplan_2012_april.pdf

Mere info om projektet følger snarest på http://profblog.bibliotek.dk/.

Ikke et nyt Drupal-modul - endnu

Det er ikke et nyt Drupal-modul, som bliver udviklet, men videreudvikling af en webservice og det bagvedliggende system, så det vil være muligt at hente oplysninger om et bibliotek såsom åbningstid fra et centralt sted.

Der kommer enten til at skulle laves ændringer på opening_hours eller et nyt module til Drupal, så åbningstiderne kan hentes fra OpenAgency webservicen og muligvis også skrives til skrives tilbage til webservicen.

Faktisk er det sådan på nuværende tidspunkt, at der skal vedligeholdes to steder, såfremt bibliotekerne vil have deres åbningstider i biblioteksvejviseren på bibliotek.dk. Det ser ud til at være over halvdelen af bibliotekerne, der har deres åbningstider i biblioteksvejviseren, så det er så at sige "lidt hul i hovedet" - for at bruge dine egne ord - allerede på nuværende tidspunkt.

Jeg tænker, at det er

Jeg tænker, at det er ineffektivt hvis ding-sitet skal kalde VIP-basen hver gang åbningstider og adresseinfo på et bibliotek skal vises - i praksis vil vi alligevel enten cache det eller duplikere informationen fra VIP-basen på ding-sitet.

Hvis målet er at vi kan undgå indtastning 2 steder, kunne man:

 1. Lade opening_hours være - modulet er tænkt over, og virker i ding-kontekst
 2. Lave et modul, der på insert/update af et biblioteks adresseinfo og åbningstider sender data fra ding til VIP-basen

En forudsætning for ovenstående er naturligvis at der er mulighed for en fornuftigt mapping af datafelter mellem ding og VIP-base - men jeg tror at der er en god chance for at dette er/kan opfyldes.

Med ding_place2book modulet bruges strategien med at undlade at lave sand synkronisering, men kun lade data flyde een vej. Dette gør modulet en del mindre komplekst. I dette tilfælde vil det måske også være en god vej at gå, da vi kan forstille os at folk langt oftere redigerer ding-sitet end deres data i VIP-basen. VIP-basen vil også have gavn af det, da den vil få sine data holdt langt bedre opdateret, også med data på korte ferieperioder m.m. 

Det er rigtigt hvad chemical

Det er rigtigt hvad chemical siger - der vil alligevel skulle vedligeholdes data 2 steder.

Det kunne så være fedt, hvis det var via Ding man vedligeholdt sine åbningstider, og genbrugte grænsefladen fra opening_hours.

Jeg kan godt lige filosofien med at flytte data fra ding og over i centrale tjenester, hvor det er muligt. At VIP-basen også skal indeholde åbningstider er ikke ny ide, den har været længe undervejs - det kommer så bare nu.