Halsnæs

Fakta

Halsnæs Bibliotekerne blev TING partner d. 31. oktober 2011.

Læs partnerskabsaftalen mellem Halsnæs Bibliotekerne og TING Community.

Bibliotek/kommune: Halsnæs

Antal biblioteker: 2

Antal indbyggere: 31.068

Biblioteksleder: Lene Jakobsen

Kontaktperson:

Rubina K. Afzal - 47 78 40 50 - ruaf@halsnaes.dk

 

Partnerskab

TING betyder samarbejde om formidling og udvikling med slutbrugeren i centrum. Det er plusord hos os, derfor valgte Halsnæs Bibliotekerne sammen med andre Easyting-biblioteker at tilslutte sig TING–samarbejdet. Vi tror på fællesskabet og det samarbejdende biblioteksvæsen. Et godt netværk er vigtigt, hvis vi vil have indflydelse og videndeling. Det gælder både på det tekniske og redaktionelle plan. Vi ønsker desuden at videreføre og udbygge det vellykkede samarbejde vi har haft i tidligere i Inlead-regi.

Styrken ved TING er netop den ligeværdige dialog og åbenhed omkring digital udvikling baseret på Open Source og Open Content. Community tankegangen gør at også mindre biblioteksvæsener både kan bidrage til og drage nytte af andres udviklingsindsats. 

Udfordringerne ligger primært på kommunikationssiden. Hvordan kommunikere man ud til alle i en Community med vokseværk? En anden udfordring er ressourcer – her tænkt som tid, personale og økonomi. 

 

Ding

Vi er et EasyTING-site bibliotek. Det betyder, at InLead er vores tekniske partner som udvikler den nye hjemmeside baseret på Drupal og ALPHA-versionen, ligesom de fremadrettet skal drifte vores site. Vi er selv ansvarlige for redaktionelt indhold og formidling. Vi regner med at gå i luften i starten af 2013.

Vi mener at det er essentielt, både ud fra et ressource- og formidlingssynspunkt, at vi samarbejder bredt for at opnå den bedste formidling til vores brugere. Dernæst er vi begejstrede for tanken om én brugergrænseflade til hjemmeside og katalog,  som giver os mulighed for at præsentere information fra vidt forskellige kilder i et overbliksbillede. 

Vi har valgt et andet designmæssigt udseende end en ren ALPHA-version, som også forventes at køre på at køre på smartphones.

Driften ligger hos InLead. Redaktionelt indhold skabes primært in-house og i samarbejde med EasyTING-bibliotekerne. Vi deltager i BPI-projektet og forventer at indgå i et redaktionelt samarbejde med i det regi.

 

Community og udvikling

Vores svar ligger i tråd med andre mindre biblioteker: Open Source tanken gør, at vi får meget mere value for money ved at indgå i TING. - Og så kan vi godt lide energien og den smittende entusiasme i projektet. 

 

Projekter og samarbejde

Vi deltager i BPI-projektet.