Sydslesvig

Dansk Centralbibliotek for Sydslesvig indgik partnerskab med TING d. 7. januar 2013.

Læs partnerskabsaftalen mellem Dansk Centralbibliotek for Sydslesvig og TING Community.

Kontaktperson:

Casper Schack - +49 (46 18 69 71 36) - cas@dcbib.dk

I Sydslesvig er vi glade for at være blevet partner og en del af TING Community. For os som relativt lille bibliotek har det indlysende fordele at indgå i et sådant samarbejde, fordi vi ganske enkelt ikke har ressourcerne til at løfte opgaven alene. Derudover tiltaler hele filosofien bag projektet (Open Source) os meget.

Vi har i efterhånden 3 år været kørende med et Drupal 6-baseret website og har derfor allerede samlet de første erfaringer med brugen af dette Content Management Framework - dog uden TING integration. Her har vi forholdt os afventende - ikke mindst, da vi hørte, at udviklingen af ding2tal blev påbegyndt.

Vi forventer og håber i den forbindelse at kunne gå i luften med en ding2tal løsning i indeværende år. I forhold til samarbejdet, forestiller vi os, at vi vil kunne afsætte relativt begrænsede mængder tid til bl.a. test, dokumentation og kreative indspark. Derudover har vi et lokalt modulsæt til styring af bogbuskøreplaner kørende, som vi håber at kunne implementere i en Drupal 7 løsning også og som muligvis vil kunne være til gavn for andre biblioteker.

Vi ser frem til at samarbejde med øvrige TING-biblioteker om udvikling af fremtidens digitale bibliotekstilbud.

 

I Sydslesvig er vi glade for at være blevet partner og en del af TING Community. For os som relativt lille bibliotek har det indlysende fordele at indgå i et sådant samarbejde, fordi vi ganske enkelt ikke har ressourcerne til at løfte opgaven alene. Derudover tiltaler hele filosofien bag projektet (Open Source) os meget. 
 
Vi har i efterhånden 3 år været kørende med et Drupal 6-baseret website og har derfor allerede samlet de første erfaringer med brugen af dette Content Management Framework - dog uden TING integration. Her har vi forholdt os afventende - ikke mindst, da vi hørte, at udviklingen af ding2tal blev påbegyndt.
 
Vi forventer og håber i den forbindelse at kunne gå i luften med en ding2tal løsning i indeværende år. I forhold til samarbejdet, forestiller vi os, at vi vil kunne afsætte relativt begrænsede mængder tid til bl.a. test, dokumentation og kreative indspark. Derudover har vi et lokalt modulsæt til styring af bogbuskøreplaner kørende, som vi håber at kunne implementere i en Drupal 7 løsning også og som muligvis vil kunne være til gavn for andre biblioteker.
 
Vi ser frem til at samarbejde med øvrige TING-biblioteker om udvikling af fremtidens digitale bibliotekstilbud.

 

I Sydslesvig er vi glade for at være blevet partner og en del af TING Community. For os som relativt lille bibliotek har det indlysende fordele at indgå i et sådant samarbejde, fordi vi ganske enkelt ikke har ressourcerne til at løfte opgaven alene. Derudover tiltaler hele filosofien bag projektet (Open Source) os meget. 
 
Vi har i efterhånden 3 år været kørende med et Drupal 6-baseret website og har derfor allerede samlet de første erfaringer med brugen af dette Content Management Framework - dog uden TING integration. Her har vi forholdt os afventende - ikke mindst, da vi hørte, at udviklingen af ding2tal blev påbegyndt.
 
Vi forventer og håber i den forbindelse at kunne gå i luften med en ding2tal løsning i indeværende år. I forhold til samarbejdet, forestiller vi os, at vi vil kunne afsætte relativt begrænsede mængder tid til bl.a. test, dokumentation og kreative indspark. Derudover har vi et lokalt modulsæt til styring af bogbuskøreplaner kørende, som vi håber at kunne implementere i en Drupal 7 løsning også og som muligvis vil kunne være til gavn for andre biblioteker.
 
Vi ser frem til at samarbejde med øvrige TING-biblioteker om udvikling af fremtidens digitale bibliotekstilbud.