Lemvig

Lemvig Bibliotek blev TING partner d. 14. november 2011.

Læs partnerskabsaftalen mellem Lemvig Bibliotek og TING Community.

Kontaktperson: Lone Krøgh - Bibliotekschef

 

Lemvig Bibliotek indgik i slutningen af 2011 partnerskabsaftale med Ting Community. Valget faldt på TING pga. de overordnede formål, og følelsen af, at det var den vej vinden blæste. Derudover ses det som en stor fordel for et mindre bibliotek som Lemvig at indgå i et fællesskab mht. udvikling – både økonomisk, teknisk og arbejdsmæssigt.

Som en del af EasyTing-bibliotekerne deltager Lemvig Bibliotek i projektet Biblioteksproduceret Indhold (BPI) med et antal artikler årligt. Antallet og emnerne for artiklerne besluttes på redaktionsmøderne i EasyTing.

Lemvig Bibliotek er endnu ikke overflyttet til Inleads nye platform, men ser frem til at benytte de nye muligheder.