B!BOS

BIBOS er et community inden for bibliotekssektoren med fokus på Open Source.

BIBOS kan betragtes som et overbygningsprojekt på TING.concept. Centralt i både TING og BIBOS er samarbejde og deling af resultater. Men hvor TING fokuserer på arbejdet med at samle og frigøre informationer og ressourcer (databrønden) via forskellige webbaserede brugergrænseflader, herunder CMS systemet Ding.TING, så adskiller BIBOS sig ved at fokusere på en generel formidling, facilitering og dokumentation af Open Source projekter i bibliotekssektoren.

Sammenhængen mellem BIBOS og TING kommer samtidig til udtryk på den måde, at flere deltagere i TING communitiet også er involveret i BIBOS. Ting.dk fungerer derfor i opstartsfasen som platform for BIBOS.

Formålet med et Open Source community er, at skabe et fundament for Open Source baseret udvikling, og samtidig sikre, at den udvikling, der initieres i bibliotekerne, og ofte med støtte fra Styrelsen for Bibliotek og Medier, etableres og videreføres på en sådan måde, at de kommer flest muligt til gode.

BIBOS Communitiet vil diskutere og arbejde med Open Source værktøjer, og ikke mindst diskutere hvordan man bedst muligt fremmer brugen af Open Source, først og fremmest i biblioteks-verdenen, men også bredere.

Vi vil samle, distribuere og formidle opensource kode fra den danske bibliotekssektor. På sigt er målet at stille projekthjemmesider og understøttelse af projektet til rådighed for alle interesserede udviklingsteams.

Communitiet skal derfor:

  • Opbevare, formidle og distribuere OS-kildekode for alle biblioteksprojekter hvor der genereres OS-kildekode
  • Sikre et fælles begrebsapparat på området
  • Understøtte videndeling om Open Source på tværs af projekter og organisationer
  • Tilbyde en platform for IT- og udviklingsprojekter (projektrum, projektkalender m.v.)

Communitiet skal således ikke selv initere nye projekter eller forvalte udviklingsmidler, og konkrete projekter skal således have deres egen finansiering og organisering.

I løbet af 2011 vil BIBOS løbende udvikle sig og arrangere flere spændende aktiviteter, herunder hacklabs i henholdsvis Odense, Aarhus og København samt en Open Source konference i København.

 

BIBOS og bibOS1 - to selvstændige projekter

Parallelt med BIBOS kører et andet projekt med navnet 'bibOS1', som er et selvstændigt projekt, der konkret arbejder på at implementere et Open Source baseret operativsystem på bibliotekets publikumsmaskiner. BIBOS stiller et projektrum til rådighed for bibOS1 på Ting.dk og vil desuden arrangere et hacklab, der skal hjælpe bibOS1 videre i udviklingsprocessen. Vi er bevidste om at der kan opstå en vis navneforvirring omkring de to projekter, men håber denne tekst kan minimere misforståelser.