Magenta

Fakta

Virksomhedsnavn: Magenta ApS

Lokation: København: Studiestræde 14, 1455 København K. Aarhus: Åbogade 15, 8200 Aarhus N

Antal ansatte: 14

Kontaktperson: Direktør Morten Kjærsgaard - mortenk@magenta-aps.dk - 33 36 96 90 / 26 83 34 71

Profil

Magenta har arbejdet med open source teknologier siden virksomhedens stiftelse i 1999.

Magenta har arbejdet med open source teknologier siden virksomhedens stiftelse i 1999. Magenta udvikler løsninger inden for alle hjørner af IT-landskabet, herunder web, intranet, ESDH, design og integration mellem fagsystemer. Kundekredsen består primært af offentlige myndigheder og NGO'ere.

Leverancer fra Magenta vil som udgangspunkt altid være licenseret under en OSI-godkendt open source licens. I Magenta har vi stor erfaring med at arbejde i communities - såvel eksisterende communities som de communities, der er opstået omkring vores egne løsninger. 

Blandt vores kunder er DBC, Aarhus Hovedbibiliotek og en række andre biblioteker.

Vi har stor erfaring med Drupal og står til rådighed for bibliotekerne i deres migrering til DDB-CMS.

Kernekompetencer

Magenta leverer implementering, rådgivning og support på følgende systemer:

 • Alfresco
 • BibOS
 • CPR Broker
 • Drupal
 • Obvius
 • Plone

Derudover yder vi rådgivning, support og udvikling på en række Linux-distributioner, Apache, MySQL og LibreOffice/OpenOffice.

Henover de seneste år har Magenta bredt strategien ud til flere områder, og vi arbejder målrettet mod at blive Danmarks ledende leverandør af produkter og tjenester baseret på konceptet 'open computing', hvilket vil sige et fokus på åbne standarder og open source.

Referencer

Magenta har en omfattende referencelister inden for Linux og open source. Magenta har løst opgaver for blandt andre følgende institutioner og organisationer (i alfabetisk rækkefølge):

 • AKF (Anvendt KommunalForskning) (http://akf.dk)
 • Astma-Allergi Danmark, IT-analyse og rådgivning
 • Dansk Sprognævn (http://dsn.dk)
 • Dansk Sundhedsinstitut, projektdatabase og website (http://dsi.dk)
 • Det Administrative Bibliotek (http://dab.dk)
 • Folketingets EU-Oplysning (http://euo.dk)
 • Folketingets Ombudsmand (http://ombudsmanden.dk)
 • Gentofte Kommune, CPR-broker
 • Greve Kommune, IT-analyse
 • Hope Danmark, alkoholportal (http://hope.dk)
 • Københavns Universitet (http://ku.dk)
 • Lyngby-Taarbæk Kommune, intranettet LyNet
 • Nukissiorfiit (Grønlands Forsyning) ESDH og intranet 
 • Region Midtjylland, samarbejdsportal til innovationsenheden MidtLab
 • Ringsted Kommune, rådgivning og udviklingsstøtte 
 • Rødovre Kommune, udrulning af OpenOffice til sagsbehandlingen
 • Synscenter Refsnæs, nationalt synscenter for børn og unge (http://synref.dk)
 • Transportministeriet, virtuel dekstop med LibreOffice
 • Ventilen Danmark (http://ventilen.dk/), organisation for ensomme unge
 • Væksthus Hovedstadsregionen, Alfresco-platform til dokumenthåndtering
 • Økonomi- og Indenrigsministeriet, analyse af digitalisering af vælgererklæringer
 • Aarhus Kommune, rådgivning om open source-implementering

Prismodel

Magentas ordinære timepris er DKK 1.250.

Ved opgaver (eller årsforbrug)

- mellem 100 og 200 timer er timeprisen DKK 1.150

- mellem 200 og 300 timer er timeprisen DKK 1.050

- mellem 300 og 500 timer er timeprisen DKK 1.000

- over 500 timer er timeprisen DKK 950