Partnere

TING baserer sig på 2 former for partnerskaber:

Bibliotekspartnere:

Partnere, der ønsker at deltage i udvikling og anvendelse af TING og Brønd.TING og dermed har et teknologisk mål, der handler om at fremme en serviceorganiseret arkitektur på biblioteksområder, som kan understøtte mange former for brugergrænseflader.

Leverandørpartnere:

Virksomheder, der påtager sig at levere services til TING og til bibliotekspartnerne. Virksomheder som har sat sig ind i teknikken og som arbejder med det vilkår, at alt der udvikles tilhører fællesskabet - altså udgives som Open Source, så flest mulige kan få nytte og glæde af udviklingen. 

Hvis du ønsker at blive partner i TING eller har brug for mere information kontakt Niels Schmidt Petersen, der er koordinator i TING Working Group.