b7

Baggrunden for b7 er, at vi gerne vil give borgerne mulighed for at give deres besyv med, ved at de kan markere deres tilfredshed/utilfredshed når de forlader en kommunal serviceenhed. 

b7 opsamler digitalt respons fra brugerne, og formidler data videre direkte til den ansvarlige for den konkrete service der måles på. 

b7 fungerer på tablets, der er opstillet i gulvstandere i ca. en meters højde, så brugerne på en let og overskuelig måde kan afgive sine svar. 

For at understøtte den åbenhed kommunen ønsker overfor borgeren, skal samtlige data publiceres på ODAA – (OpenData Aarhus).

Recent group content

Blog entry Tilfreds med betjeningen på biblioteket? 
0 replies
Niels Schmidt
5 years 9 weeks ago
Niels Schmidt's picture

Recent group activity

No activity yet.

Shout box

Only group members may post here.
There are no shouts to view.