Gladsaxe

Gladsaxe Bibliotekerne blev TING partner d. 10. november 2011.

Læs partnerskabsaftalen mellem Gladsaxe Bibliotekerne og TING Community

Hvorfor T!NG:
Vi har valgt at gå med i Ting samarbejdet af følgende grunde:

 • Fordi vi vil det brede samarbejde og spille en aktiv rolle
 • Fordi vi gennem Ting samarbejdets åbne struktur, har mulighed for at øve indflydelse
 • Fordi vi ønsker at styrke formidling og relationer frem for transaktioner og samling
 • Fordi vi ønsker at synliggøre personalets kompetencer og skabe relevante formidlingsværktøjer

Vores ambition er at deltage aktivt.

Status:
Vi deltager aktivt i ding2tal projektet og sidder pt. i projektets styregruppe. Vi vil også overveje at byde ind på delopgaver, når de ligger klar.

DING:
Vi har pt. Ikke en ding hjemmeside, men vi vil implementere en, når ding2tal er klar.

Vores ønsker/krav til et nyt hjemmesidesystem er, at det:

 • har fokus på søgning og formidling
 • er intuitivt og logisk opbygget
 • har enkle/korte flows (f.eks. i forhold til reservering)
 • er et godt arbejdsredskab for redaktører

Mobilsite
Vi har ikke en mobilhjemmeside, men dog en app og vil gerne i fremtiden deltage i udviklingen af en mobilsite/app baseret på Ting.

Fokus:

 • Åbenhed og samarbejde
 • Deltager i ding2tal styregruppen
 • At communitiet forbliver åbent og uden bindinger

Samarbejde:
Intet samarbejde med eksterne leverandører pt.

T!NGprojekter:
Indtil videre er ding2tal det eneste Ting-relaterede projekt, vi deltager i.

Mulige fremtidsprojekter kan være: udvikling af et ”Web content display”-modul (til Spotify, Facebook Social plugins etc.), modul til synkron publicering af indhold på tværs af platforme: hjemmeside, storskærme etc.

Generelt vil vores udgangspunkt for fremtidige Ting-projekter handle om brugervenlighed for brugerne og gode værktøjer til indholdsskabelse for vores personale.

Kontaktperson: Esben Fjord - Udviklingschef