mobil.ting

Referat af møde i team mobile.TING 4. juni 2013

Til stede: Ann-Britt, Fredericia; Ewan, Vejle; Rasmus, DBC; Franz, Bellcom; Jørgen, Silkeborg; Flemming, Fredericia; Suzan, København; Sofie, Kolding

Ordstyrer: Jørgen

Referent: Sofie

1. Godkendelse af referat fra sidste gang (http://ting.dk/document/referat-af-mobileting-moede-18-marts-2013):

Godkendt

2. Runde med nyheder og input fra de enkelte deltagere

Projekt BApps – biblioteket i lommen

BApps er et projekt der, helt konkret, vil stille en app til rådighed for biblioteker og brugere.

Dagsorden til ting.mobil mødet d. 30 oktober

Der indkaldes til møde i Team mobile.T!NG

30. oktober. Kolding Bibliotek  kl . 11.00-15.00

Koldingbibliotekernes Mobilsite

I marts 2011 lancerede Koldingbibliotekerne et nyt mobilsite. Sitet var udviklet i samarbejde med firmaet Reload, på baggrund af Ting/Drupal teknologien. 

Designet var inspireret at det design der var udviklet til Koldingbibliotekernes nye ting-hjemmeside, som blev udviklet sideløbende med mobilsitet (Hjemmesiden blev lanceret inovember 2011).

Primære funktioner på mobilsitet:
Søgning i materialebestand, reservering af materialer, tilgang til lånerens status, samt nyheder og arrangementer.

Ønske mobile.ting

Jeg forsøger at oprette en wiki, for at teste om den er anvendelig til ideopsamling. Jeg forestiller mig at vi kan have bruttolisten for vores ideer til forbedringer af mobilsitet her.

Dette er hvad vi har på plakaten indtil nu:

  1. Angivelse i posten af på hvilket bibliotek et materiale befinder sig. / Kolding 01.06.11

Møde i mobile.Ting teamet

Der afholdes møde i Kolding kl. 11.15.

Dagsorden udsendes inden mødet.

Event details
Dato: 
Torsdag, 23. Juni 2011 (Hele dagen)
Location: 
Koldingbibliotekerne
Syndicate content