Dagsorden til ting.mobil mødet d. 30 oktober

Der indkaldes til møde i Team mobile.T!NG

30. oktober. Kolding Bibliotek  kl . 11.00-15.00

Mødelokale 5, 1. sal.
Forplejning: kaffe, the, sandwich & vand Ordstyrer: Glostrup
Referent: Århus

Referent rækkefølge:
Silkeborg, Odense, Vejle, København, DBC, Bellcom, Århus, Randers, Kolding, Glostrup

 

Dagsorden

1. Godkendelse af referat

2. BApps (v.  Carsten Kaa, Århus)

3. Responsive design (i Ding2) (brug og ikke-brug) Diskussionspunkt (v. Carsten Kaa, Århus og Ewan, Vejle)

4. Frokost

5. Going Mobile temadag 

6. Status på Løsningsskema / Ewan & Sofie 

7. Kravskataloget (status og hvad gør vi videre)

8. Evt.

Tilmeldelser til mødet og  tilføjelser til dagsorden sendes til sofr@kolding.dk 

Grupper:

Kommentarer

links - til referatet

Til punktet "Responsive Design" blev vist siden ding2tal.ting.dk/latto, der indeholder eksempler på HTML og hele sider (mockups). Ved at holde øje med denne kan man se hvor langt arbejdet er med latto-themet og ddbasic-subthemet til ding2.

Til punktet "Status på løsningsskema" blev vist diagrammer fra http://formidlingmobileplatforme.vejlebib.dk/loesningskategorisering