Referat af møde i team mobile.TING 4. juni 2013

Til stede: Ann-Britt, Fredericia; Ewan, Vejle; Rasmus, DBC; Franz, Bellcom; Jørgen, Silkeborg; Flemming, Fredericia; Suzan, København; Sofie, Kolding

Ordstyrer: Jørgen

Referent: Sofie

1. Godkendelse af referat fra sidste gang (http://ting.dk/document/referat-af-mobileting-moede-18-marts-2013):

Godkendt

2. Runde med nyheder og input fra de enkelte deltagere

Vejle:
Er på vej ved med at overføre deres til Ding2. Det bliver lige som sidst lavet som et subtema oven på standardtemaet (DDbasic). Hvilket er en fordel fordi det er sværere at glemme noget. Til gengæld er det ikke let fordi der hele tiden kommer nye beta-udgaver af DDBasic, Dvs de arbejder med et "mål der bevæger sig"

København:
Af den liste der blev lavet med forbedringsforslag til BApps, har Kbh. valgt at betale for at få lavet nogen af dem der ikke kom med i den fælles udgave. Det er i småtingsafdelingen, men de regner med at deres nye version er lige på trapperne .

Kolding:
Koldingbibliotekernes chef Nicolai Dupont har fået nyt arbejde. Ærgerligt ikke bare for Kolding men også for ting, da han jo sad i Council og har været med til at skubbe meget på i forhold til Ting. Nicolai stopper også i team mobile.Ting. Kolding regner ikke med at gå over til Ding2, før i 2014, de har ingen udviklere og skal købe sig til overgangen. En Kierkegaard layer-app lavet i Kolding er blevet sendt ud til alle biblioteker – flere har kørt den på deres bibliotek.

Fredericia:
Ann-Britt er ny-ansat som webperson – og deltager fremover i mobile.tings møder. Foreløbig er hun sammen med Flemming i gang med at brainstorme lidt på hvad de vil kaste sig over. Fredericia Bibliotek venter også lidt med Ding2, de køber sig også til udviklingshjælp. De er i øjeblikket i gang med et samarbejde med byens plejecentre, som har indkøbt touchskærme til de ældre (i den ældste og mest senile kategori) og derfor gerne vil have noget ”kultur-indhold” – det bliver formentlig lavet som en slags app.

Silkeborg:
Afventer også Ding2tal, Karen er med til at lave brugerundersøgelsen på Beta1 versionen. Silkeborg vil ikke vente på DDB opgaven. De samarbejder med Beta-H bibliotekerne i Ding2tal om at komme hurtigere over på Ding2. Silkeborg har gang i tre mobilprojekter:
- Det mobile lånerkort, hvor man ved at have sin lånerkort stregkode læggende på sin mobil når man vil låne et materiale. Cordura har stået bag teknisk.
-Haps en apps (spil) Der er kommet til at hedde Det hemmelige bibliotek. I samarbejde med flere andre bla. Vejle . Det er et Biblioteksintroduktionsspil. – der er pt. lidt problem med login
- mikrobetaling – Et samarbejde mellem Silkeborg-Herning (og Codura) – om at betale bøder mm. med mobiltlf. Afventer pt. også Ebib og Mofibo.

DBC:
Der sker ikke så meget på DBC, men ude i Verden. I Finland er de i gang med at lave en Mobilapp (lavet i HTML5) – hvor man bl.a. kan låne bøger videre til ven via sin mobil – uden at skulle omkring biblioteket (men det bliver stadig registreret i bibliotekets database) Det er Helsinkis Bibliotek udgivet GPL – Se mere på https://github.com/helsinki-city-library/pocketlibrary.
Rasmus er selv i gang med at lege med visualisering ud fra ”Hvad andre har lånt” i flere led. Han viste os hvordan han kunne finde flere klynger ud fra en helt almindelig tilfældig valgt børnebog. Han vil arbejde videre og nok præsentere det på et af de kommende møder for at få feedback.

Bellcom:
Her handler det meget om kommunerne pt. De er i gang med at lave en slags Dingklon kaldet OS2web. Her laver mange ting som måske kan blive til glæde for Ting også. Arbejder meget med responsive design. Reposnive design er ikke altid en god løsning bla.. er det et problem med størrelse på hvad der sendes ud – f.eks. store billeder (responsive betyder tit at sorteringen først sker ude ved mobilen – ikke på en server).

3. Nyt kommisorium

Vi gennemgik det udsendte udkast (http://ting.dk/document/udkast-til-nyt-kommissorium-suzan-og-sofie). Suzan og Sofie sørger for at et rettet version af udkastet bliver lagt op på ting.dk (i stedet for emailadresser – linker vi til ting-profilerne). Derefter får alle igen en chance for at komme med rettelser inden vi sender det til council og ud officielt.

4. Status på Kravskatalog

Sofie fremviste et udkast til en indbydelse til en workshop i september – der kom lidt forslag til rettelser.

5. Status på løsningsskema / projekt oversigt

Ewan er tæt på at have en formularløsning klar, så det bliver meget lettere at lægge løsninger ind. Når den er klar bliver Sofie sat til at teste den af – forhåbentlig kan vi fremvise hvordan man gør, så andre inddatere også. Ewan planlægger også at lave en søgefunktion. Vi diskuterede om vi evt. kan reklamere for løsningsskemaet ved hver gang vi laver en nyhed om at nyt projekt lagt heri. (hænger sammen med en diskussion omkring udsendelse af nyheder som vi tager på næste møde.

6. Frokost

spist :-)

7. Temadiskussion 

Flemming havde lavet et flot forarbejde med trends inden for mobile apps ( ses her: http://ting.dk/document/til-moedet-4juni-oejebliksbillede-apps-q1-2013)

Vi havde en længere diskussion – som Sofie vil lave en lille artikel over, Ann-Britt hjælper med afpudsningen af den.

8. Evt

Mødet 28. August (forslag om at vi holder det i Aarhus):
Punkt omkring strategi med korte nyheder.
Temadiskussion om Ding2 set gennem mobile.tings briller/review.

Mødet 20. November
Tema diskussion omkring DDB – hvad kommer der nu til at ske

Grupper: