Projekt BApps – biblioteket i lommen

BApps er et projekt der, helt konkret, vil stille en app til rådighed for biblioteker og brugere.

Selve app’en er en ”ægte app” som bibliotekerne, uden store omkostninger, kan tilbyde deres brugere.
Projektet tager udgangspunkt i de app’s der allerede er udviklet af Redia til København, Aarhus, Kolding, Vejle m.fl. 
Der tilføres ekstra funktionalitet i form af mulighed for scanning af streg- og QR-koder, hermed får brugeren mulighed for at få vist uddybende information om materialet og forfatteren.
 
Projektet handler også i høj grad om, at etablere en fælles Open Source platform og en forretningsmodel for app-udvikling i bibliotekssektoren. 
Kolding, København, Viborg og Aarhus er partnere i projekt og Redia er leverandør. Projektet er støttet af Kulturstyrelsen.

Hvad kan app’en gøre for brugerne?

Med app’en kan brugeren, på deres foretrukne enhed, hurtigt og nemt: 
 • Søge og reservere materialer til afhentning på det lokale bibliotek
 • Se reserveringer
 • Få status på hjemlån og evt. forlænge lånet
 • Se bibliotekets åbningstider
 • Se nyheder fra biblioteket, samt få et hurtigt overblik over de næste arrangementer
 • Scanne streg- og QR-koder
 • Se mere om materialet og forfatteren:
  • Del af serie
  • Anmeldelser
  • Andre har også lånt
  • Andet af…
  • Om forfatteren
Screenshot: Mere om fra Vejles biblioteks appScreenshot: Forside fra Aarhus app
 
”Del af en serie” er baseret på information tilgængelig i brønden. 
"Andre har også lånt" bygger på DBC’s ADHL tjeneste.
”Andet af” præsenterer andre materialer på baggrund af en søgning på forfatteren.
”Anmeldelser” og ”Om forfatteren” hentes fra litteratursiden via brønden.
 

Hvad kan app’en gøre for bibliotekerne?

Biblioteksbrugerne anvender i stigende grad mobile enheder som deres foretrukne online-platform, og det er vi i bibliotekerne nødt til at forholde os til. 
Men at udvikle og drifte en app, der kan kommunikere med bibliotekssystemer og andre tjenester, kan være en meget bekostelig affære. 
Med BApps får bibliotekerne en økonomisk fordelagtig mulighed for at tilbyde brugerne en vel-fungerende app, som løbende bliver opdateret.
Desuden får bibliotekerne mulighed for at være med i et fællesskab omkring videreudvikling af et værktøj, som en markant og stigende andel af brugerne vil have mulighed for at anvende.
 
BApps app’en er tænkt som én app, for alle deltagende biblioteker, til henholdsvis iOS og Android. På sigt kan der udvikles versioner til andre platforme.
Brugeren henter app’en og vælger bibliotek, hvorefter app’en tilpasser sig det pågældende biblioteks logo, farve og bagvedliggende indstillinger.
 
Som i Ding samarbejdet, vil koden til app’en blive tilgængelig som Open Source. Det bliver derfor muligt for bibliotekerne at arbejde videre med koden, videreudvikle og give nye features tilbage, til fordel for fællesskabet.

Hvornår og hvordan?

App’en bliver klar til brug ved udgangen af juni måned 2013.
 
Der udarbejdes en forretningsmodel, som blandt andet beskriver:
- hvordan man som bibliotek kommer med i app’en
- hvordan man arbejder med Open Source koden
- hvem der har ansvaret for organisering,  videreudvikling, support osv.
 
TING vil umiddelbart være en oplagt sted at håndtere flere af disse opgaver.
Det er også nærliggende at se BApps som en del af Danskernes Digitale Bibliotek, og vi er i projektet i dialog med Kulturstyrelsen og DDB.

Kommentarer

Ja den kommer jo næppe til

Ja den kommer jo næppe til Windows Phone (7.5,7.8,8.0) eller Windows Surface RT eller Ubuntu eller Tizen eller Blackberry osv. osv. ... Den er også næppe 'ægte' native med mindre nogen vedligeholder en kodebase for alle platforme (det gør de ikke :) ). Hvis vi ser den på GitHub er jeg game, men det er lidt uklart hvad vi snakker op her ... hvad er den udviklet i ? - hvad IDE'er kan vi bruge ? - Hvornår kan vi så være med til udviklingen ? mv.

Jeg kan lugte 'hybrid'-app på lang afstand med mindre jeg ser noget Java/Objective C/C#/JavaScript kode :P 

Anyway lyder det godt med 'fælles' 'platform', men håber på at finde noget mere 'dybdegående' information :)

nej nok ikke foreløbigt

 

Vi arbejder i projektet på at få gjort app’en færdig og koden tilgængelig.
Indtil videre er iOS koden lagt på GitHub. Android versionen følger.

Der kommer mere information om selve app’en og de bagvedliggende services og komponenter den anvender, når vi når længere i projektet.

Det er planen at kodebasen skal vedligeholdes á la Ding, hvor man kan være med til at præge udviklingen og nye features.

Du har ret i at det nok bliver lidt for dyrt at lave app’s til alle mobile operativsystemer på markedet, her vil et godt responsivt website gøre underværker :)

App’en bliver én måde at nå en (betydelig) andel af bibliotekernes brugere på deres mobile enheder.
Men udviklingen går stærkt og når andre mobile operativsystemer når op på brugerandele der berettiger til en indsats, vil det være oplagt at udvikle en ny version, f.eks. til Windows Phone.

Comment viewing options

Select your preferred way to display the comments and click "Save settings" to activate your changes.