mobile løsninger

Projekt BApps – biblioteket i lommen

BApps er et projekt der, helt konkret, vil stille en app til rådighed for biblioteker og brugere.

BIBMobil 2010 - ikke T!ng (Silkeborg)

I 2010 afsluttede Silkeborg Bibliotekerne et mobil projekt, BIBMOBIL, lavet i samarbejde med Statsbiblioteket.

Formidling på mobile platforme

Projektleder:Vejle Bibliotekerne

Samlet bevilling: 471.500 kr.

Tidsramme: 1. august 2011 til 31. maj 2012

Status: Igangværende

Indsatsområde: Overbygningsprojekterne

Koldingbibliotekernes Mobilsite

I marts 2011 lancerede Koldingbibliotekerne et nyt mobilsite. Sitet var udviklet i samarbejde med firmaet Reload, på baggrund af Ting/Drupal teknologien. 

Designet var inspireret at det design der var udviklet til Koldingbibliotekernes nye ting-hjemmeside, som blev udviklet sideløbende med mobilsitet (Hjemmesiden blev lanceret inovember 2011).

Primære funktioner på mobilsitet:
Søgning i materialebestand, reservering af materialer, tilgang til lånerens status, samt nyheder og arrangementer.

Biblioteks-scanner

Projekttitel: Biblioteks-scanner, del af Digiform

Indsatsområde: Ny formidling i biblioteks-rummet

Projektejer: Aarhus

Go’ Bog

Projekttitel: Go’ Bog

Projektejer: Viborg

Resume

Viborg Bibliotekerne tilbyder via app’en ”Go’ Bog” anbefalinger af gode bøger suppleret af ekstra indhold som interviews med forfattere, download af ebøger og naturligvis muligheden for at reservere bøgerne. 

m.bibliotek.dk

Projekttitel: m.bibliotek.dk

Projektejer: DBC

SimLibrary - brugerdreven biblioteksudvikling i et 3Dmiljø

Projekttitel: SimLibrary - brugerdreven biblioteksudvikling i et 3Dmiljø

Indsatsområde: biblioteksbetjening af unge

Projektejer: Odense

Mobilt Lånerkort- Brug af smart-phone som låner-ID

Projekttitel: Mobilt Lånerkort- Brug af smart-phone som låner-ID

Indsatsområde: Frie forsøg

Projektejer: Silkeborg

Syndicate content