dagsorden

Dagsorden til ting.mobil mødet d. 30 oktober

Der indkaldes til møde i Team mobile.T!NG

30. oktober. Kolding Bibliotek  kl . 11.00-15.00

Dagsorden d. 24. jan. - 2. møde i Team mobile.TING

Møde nr. 2 mandag d. 24. jan. kl. 11.00-15.00

Dagsorden

1. Opfølgning fra sidst

2. Indhold, behov, målgrupper v. Silkeborg

3. Login løsning v. Bellcom

4. Søgning v. Vejle og Silkeborg

5. Visning af Koldingbibliotekernes mobil site til TING fællesskabet

6. Evt.

Syndicate content