m.bibliotek.dk

Projekttitel: m.bibliotek.dk

Projektejer: DBC

 

Resume

 Bibliotek.dk har siden maj 2010 haft en mobil løsning. DBC har udviklet m.bibliotek.dk ud fra en ”tænk stort, start småt”-strategi. Såvel teknologi som brugerad-færd ændrer sig på kort tid, og DBC har derfor vurderet, at det ikke giver mening at lave en stor løsning med mange funktioner fra starten.Den mobile version er sat i drift i flere tempi: I første omgang bestod den af en lånerstatus-del, hvor bru-gerne kunne se og forny lån og slette reserveringer og se information om deres favoritbiblioteker. I januar 2011 blev den udvidet med en søg - og bestil funktion, og senest har DBC lavet en app, som fungerer som et bogmærke til det mobile site. Den findes indtil videre til Android-telefoner.Inden DBC lavede den første version gennemførte de i foråret 2009 en brugerundersøgelse for at få in-formation om brugernes ønsker og forventninger.Respondenterne blev bedt om at prioritere en række funktioner i den rækkefølge de fandt dem vigtige i en mobil løsning. Brugerne prioriterede lånerstatus (se og forny dine lån) som det vigtigste og søgning og bestilling som det næst vigtigste. Til og med 2011 brugte DBC en ekstern leverandør, men fra januar 2012 udvikler og drífter DBC selv løs-ningen. I 2012 omlægges bibliotek.dk til brøndteknologi, og i den forbindelse vil der blive udviklet ny webversion og apps. En tidsplan for dette kan ikke gives endnu. 

Grupper: