Formidling på mobile platforme

Projektleder:Vejle Bibliotekerne

Samlet bevilling: 471.500 kr.

Tidsramme: 1. august 2011 til 31. maj 2012

Status: Igangværende

Indsatsområde: Overbygningsprojekterne

Resume

Analyse af hvordan bibliotekernes kerneydelser bedst finder anvendelse på mobile platforme, og hvordan de indgår i bibliotekernes relationsskabende aktiviteter. Med dette projekt vil de deltagende biblioteker evaluere de eksisterende applikationer - men også kigge udover det, der eksisterer i dag og klarlægge, hvordan bibliotekerne kan bruge mobile applikationer til at gøre bibliotekstilbuddet attraktivt for nye målgrupper samt tilføre værdi til de eksisterende bibliotekstilbud.

 

http://projekter.bibliotekogmedier.dk/projekt/formidling-pa-mobile-platforme

Grupper: