BIBMobil 2010 - ikke T!ng (Silkeborg)

I 2010 afsluttede Silkeborg Bibliotekerne et mobil projekt, BIBMOBIL, lavet i samarbejde med Statsbiblioteket.

Projektet resultarede i brugertest af prototyper på forskellige mulige formidlinger på mobile enheder.Projektet er beskrevet i en samlet rapport: http://silkeborgbib.dk/files/Silkeborg%20Bibliotek/Projekter/PDF/BibMobil-projektrapport.pdf 
  Projektet har dannet baggrund for videreudvikling i Silkeborg af flere ting:

 • Silkeborg Bibliotekernes hjemmeside er mobil inklusiv OPAC-præsentationen og selvbetjeningen –  én url, hvor media query afgører præsentationsformatet baseret på enhedens egne informationer om skærmstørrelse. Eneste minus i den metode er, at Android devices antagelig ikke sender informationen før man har sat en side op, så første visning skal 'refreshes' før formatet er på plads!
   
 • Der er købt udvikling af 2 apps en til Android og en til Apple iP..., de kan hentes på de tilhørende 'stores' ve at fremsøge på Silkeborg Bibliotek. Begge apps er opbygget som en skal omfattende i alt 9 del-elementer: 7 af dem er links til hjemmesiden (og dermed mobil visning som beskrevet ovenfor) 2 af dem er til apps:
  • Skan en bog er en app til på basis af skanning af stregkoden (ISBN) at præsentere om bogen findes på Silkeborg Bibliotekerne og i givet fald præsentere den der (hjemmesiden med postvisning og selvbetjening)
    
  • Nyhedslisten som egentlig kun er en præsentation af en søge-rss i hjemmesidens præsentation .
Grupper: