Ding2tal - på vej mod et nyt layout til din bibliotekshjemmeside

Der arbejdes entusiastisk og intenst på ding2tal og vi begynder at se resultaterne. Vi er netop blevet færdige med alfa-version 2, og denne efterfølges af en beta-release ultimo maj/primo juni. 

DDB kommer formentligt til at indeholde muligheden for, at de deltagende kommuner, kan tilvælge et CMS til deres bibliotekshjemmeside, med mulighed for support og hosting.

Dette CMS har række kommuner arbejdet for at skabe under titlen ding2tal.

Ding2tal tilbyder Danmarks biblioteker fremtidens digitale formidlingsplatform baseret på et tilgængeligt, fleksibelt/modulært og bæredygtigt Open Source CMS, som er skabt på grundlag af et forenet og samarbejdende nationalt biblioteksfællesskab.

Ding2tal understøtter visionen om et demokratisk og fælles digitalt bibliotek, hvor alle fysiske og digitale materialer/ressourcer på tværs af landets biblioteker vil kunne formidles til borgeren via alle former for digitale grænseflader.

Alfa-version 2 ultimo april 2013 indeholder en lang række af de grundlæggende elementer på det kommende ding2tal-website:

 

  • En fælles, basal grænseflade (basis-tema) med design, navigation og opbygning, samt forberedt til responsive visning i kommende versioner.
  • En fælles samling af moduler og funktioner, der understøtter en række grundlæggende services samt det indhold, et moderne bibliotek ønsker at tilbyde brugerne, herunder integration til Artesis Databrønd, integration til bibliotekssystemerne DDE Libra og Integra samt integration til MoreInfo (forsideservice)
  • En administrativ grænseflade til redaktører og indholdsproducenter, samt til administratorer, der skal konfigurere websitet (slå moduler til, m.m.).
  • Dokumentation af temaet

Udviklingsmetode:

Til forskel fra en række andre TING-initiativer/-projekter, hvor vi anvender en række forskellige TING-leverandører, har vi i ding2tal valgt at udvikle selv. Baggrunden herfor er at øge kompetencerne blandt de involverede biblioteker, og give bibliotekerne dyb indsigt i det grundprodukt ding2tal bliver for bibliotekerne.

Projektet er tilrettelagt således, at funktionalitet bliver defineret som mindre pakker, som de deltagende biblioteker kan byde ind på, individuelt eller i partnerskaber.

Kernen af ding2tal bliver udviklet i Aarhus, som også er tovholder i.f.t. kompetenceudviklingen blandt de biblioteksudvikere der ønsker at byde ind, og som samler de decentrale leverancer i den endelige pakke.

Målet er, at flere biblioteksmedarbejdere vil være i stand til at deltage i enhver form for udvikling tænkt indenfor TING-konceptet (DDB).

Sidegevinster er således øgede interne kompetencer til supplering af de leverandører der allerede er aktiveret, samt en lavere udviklingsomkostning.

Organisering:

DDB er repræsenteret i ding2tal styregruppen.

Ding2tal websitet udvikles i samarbejde mellem følgende biblioteker: Københavns Kommunes Biblioteker, Gladsaxe Bibliotekerne, Odense Centralbibliotek, Sønderborg Bibliotek, Kolding Bibliotek, Vejle Bibliotek, Horsens Kommunes Biblioteker, Silkeborg Bibliotek, Randers Bibliotek, Viborg Bibliotekerne, Herning Bibliotekerne, Aarhus Kommunes Biblioteker 

 

Se mere her:

Ding2tal er work-in-progress, som I kan se her:

http://ding2tal.ting.dk/

 

Kode incl. dokumentation, design m.v ligger er:

https://github.com/ding2tal

 

Kontaktperson: Projektleder Gitte Barlach, gba@aarhus.dk,ITK, Aarhus Kommunes Biblioteker

Grupper:

Kommentarer

DDE?? der menes ved DDB ;-)

Jeg regner med at sætningen:

"DDE kommer formentligt til at indeholde muligheden.."

Skulle være startet med DDB??

 

mvh.

Toke

Ja - DDB

Ja bestemt ! Det er nu rettet :-)

Findes der et database dump

Findes der et database dump til denne release?

Comment viewing options

Select your preferred way to display the comments and click "Save settings" to activate your changes.