Skitser

Søgning version 002

Samlet skitse til søgning. Denne skitse erstatter Søgning version 001.

PDF'en indeholder skitser til:

 • Søgefelt
 • Søgeresultat
 • Facetter
 • Værkvisning
 • Postvisning
 • Nul hits
Upload
Files: 

Søgning version 001

Samlet skitse til søgning. Denne skitse erstatter Søgning: Fuld postvisning og værkvisning - version 001.

PDF'en indeholder skitser til:

 • Søgefelt
 • Søgeresultat
 • Facetter
 • Værkvisning
 • Postvisning
 • Nul hits
Upload
Files: 

Mockup af Åbningstidsmodul: version 002

Rettelser til skitser af åbningstidsmodul. Justeringer af ting, der ikke fungerede eller var for specifikke i version 001.

Upload

Mockup af Åbningstidsmodul: version 001

Hermed første version af skitse til åbningstidsmodul. Dette er et oplæg til nærmere diskussion. Der er lavet en række designændringer ift. Københavns kørende Ding1 version.

Upload

Mockup af content types: Nyhed/blogindlæg + Arrangement - Ver. 002

Hermed rettelser på baggrund af sidste Skype-møde.

Se rettelsesnoter + mockup version 001 her.

Der er endvidere foretaget rettelser ift. opgavedokumentet samt lavet skitser til et par views.

Upload

Mockup af content types: Nyhed/blogindlæg + Arrangement - Ver. 001

Hermed første udkast til content types Nyhed/blogindlæg samt Arrangement.

Mockups er udarbejdet i Illustrator af Jørgen Høst, Silkeborg og migselv og er tiltænkt gennemgang i 1. scrum review inden iteration eller prototyping i Foundation (HTML framework).

UPDATE 08.06.12:

Mine noter fra review-mødet:

Upload
Syndicate content