tilgængelighed

Værktøjer til brug for test af tilgængelighed

Dette er en refleksion over nogle forskellige værktøjer, man som udvikler kan bruge til at teste for forskellige former for tilgængelighed.

Upload

Tilgængelighedsprojektet – Helsingør Kommunes Biblioteker

Tilgængelighed defineres i partnerskabsaftalen som projekt

I TING-partnerskabsaftalen fra marts 2010 opregnes i allongen de specielle områder, der specifikt skal arbejdes med i de kommende år for Helsingør Kommunes Bibliotekers vedkommende.

Her står bl.a., at ”biblioteket skal deltage i udviklingsprojekter omkring grænsefladen – enten selvstændigt eller i samarbejde med andre”. Et af projekterne beskrives som en 3-faset tilgængelighedstest i 2010 i samarbejde med firmaet Sensus ApS.

Bibliotekets tilgængelighedspolitik

Upload
Syndicate content