åbningstider

Mockup af Åbningstidsmodul: version 002

Rettelser til skitser af åbningstidsmodul. Justeringer af ting, der ikke fungerede eller var for specifikke i version 001.

Upload

Mockup af Åbningstidsmodul: version 001

Hermed første version af skitse til åbningstidsmodul. Dette er et oplæg til nærmere diskussion. Der er lavet en række designændringer ift. Københavns kørende Ding1 version.

Upload

Problemer med det "gamle" åbningstidsmodul

Jeg har opdaget at der er en fejl i det gamle åbningstidsmodul. Når man står på oversigten over alle bibliotekerne og klikker fremad igennem ugerne virker det fint nok indtil man rammer uge 1, når man derefter klikker frem kommer uge 1 igen, men med forkerte datoer og sådan fortsætter det.

Er det noget i andre også har problemer med?

Syndicate content