ding2

Samarbejde i TING om synkronisering af ding2 spor

I TING Community har vi oplevet stor interesse for at anvende ding2 core, og siden DBC gav ding2 koden til TING sidste år, har flere projekter/leverandører igangsat spændende udviklingsspor baseret på ding2. Mest markante er:

Development

 

Der arbejdes på indholdet

ADHL skitse

ADHL skitse.

Upload

Styletile

Endnu en styletile til drøftelse ved næste reviewmøde.

Upload

Styletile og mockup af forside2

Som lovet her et styletile mere og et par forside mockups til drøftelse på reviewmøde tirsdag den 12/6.

Igen er de udarbejdet af Pernille Nielsen/OC ;-)

Upload

ding2tal

Projektrum for ding2tal

Ding2tal projektet vil udvikle et tilgængeligt, fleksibelt/modulært og bæredygtigt CMS, som er skabt på grundlag af et forenet og samarbejdende nationalt biblioteksfællesskab.

Følgende overordnede aktiviteter skal gennemføres i ding2tal-projektet:


TING udviklerdag

TING udviklerdag d.26. marts 2012, kl. 10:00 - 15:30

Sted: DBC, Tempovej 7-11, 2750 Ballerup, auditoriet.

Flere og flere biblioteker og leverandører melder sig ind i TING og vil gerne bidrage til udviklingen.

Da udviklerkredsen nu er blevet så meget større siden TING startede for nogle år siden og flere er relativt nye, vil ding.Teamet gerne invitere til en dag for udviklere i TING og med afsæt i denne at etablere et TING udvikler netværk.

Formålet med dagen er erfaringsudvekseling og netværkdannelse.

Event details
Dato: 
Mandag, 26. Marts 2012 - 10:00 - 15:30
Location: 
DBC, Tempovej 7-11, 2750 Ballerup, auditoriet

Projekt for nyt ding2 hovedspor igangsættes

På initiativ fra Aarhus afholder en række TING biblioteker torsdag d. 23. februar et spændende opstartsmøde på Odense Centralbibliotek, hvor vi tager fat på udviklingen af den nye brugergrænseflade ovenpå ding2. For at følge syntaksen kalder vi projektet for "D!NG2". Målet er at få defineret det nye hovedspor.

Projektet har lige nu deltagelse af bibliotekerne Aarhus, Odense, København, Gladsaxe, Randers, Kolding, Herning, Viborg, Silkeborg og Horsens.

Syndicate content