Dagsorden d. 24. jan. - 2. møde i Team mobile.TING

Møde nr. 2 mandag d. 24. jan. kl. 11.00-15.00

Dagsorden

1. Opfølgning fra sidst

2. Indhold, behov, målgrupper v. Silkeborg

3. Login løsning v. Bellcom

4. Søgning v. Vejle og Silkeborg

5. Visning af Koldingbibliotekernes mobil site til TING fællesskabet

6. Evt.

Grupper: