Redaktør.TING

BPI Workshop om redaktionelt samarbejde

I BPI projektet, har vi udover at levere værktøjet, også lovet at forholde os til hvordan bibliotekerne bedst samarbejder omkring produktion og deling af indhold.

Hvis du synes, at det lyder spændende og vil have chancen for at få medindflydelse, så reserver onsdag d. 4.9. til en spændende dag i Odense.

Artikeldeling i Easytingsamarbejdet

En præsentation af de redaktionelle principper der ligger til grund for arbejdet i Redaktionsgruppen under Easyting

 

Redaktionsgruppens opgaver

Et stærkt redaktionelt samarbejde er kernen i Easyting bibliotekssamarbejdet.

Redaktionsgruppen mødes 4 gange om året.

På møderne koordineres artikelskrivningen frem til det næste møde. Medlemmerne i redaktionen påtager sig opgaver på vegne af deres biblioteker.

Billedredigering og -kilder

Hej alle

Vi er ved at planlægge workshops for vores redaktører i at lave indlæg i Drupal bl.a. om billedredigering.

Hvad er jeres erfaringer med billedredigeringsprogrammer - hvilke bruger I? 
Umiddelbart tænker vi at bruge Picasa, som har en webudgave (picasaweb.google.com) så billeder kan redigeres i en browser og man ikke er afhængig af om PC'en har et program installeret.

Opsamling og slides fra Redaktør.TING møde 29.11.11

På dette første Redaktør.TING møde den 29. november 2011 var der deltagere fra følgende biblioteker: Århus, København, Esbjerg, Tårnby, Frederiksberg, Gentofte og Odense.

Ud over et par spændende oplæg fra Chefredaktør Lise Vandborg om drift af Litteratursiden.dk, og Direktør Peter Rodenberg fra Inlead om artikeludveksling på TING hjemmesider fik vi talt os frem til formålet med Redaktør.TING gruppen, samt fastlagt den fremtidige mødestruktur (kan læses på gruppens forside).

Upload
Syndicate content