Artikeldeling i Easytingsamarbejdet

En præsentation af de redaktionelle principper der ligger til grund for arbejdet i Redaktionsgruppen under Easyting

 

Redaktionsgruppens opgaver

Et stærkt redaktionelt samarbejde er kernen i Easyting bibliotekssamarbejdet.

Redaktionsgruppen mødes 4 gange om året.

På møderne koordineres artikelskrivningen frem til det næste møde. Medlemmerne i redaktionen påtager sig opgaver på vegne af deres biblioteker.

Det redaktionelle samarbejde tager udgangspunkt i de deltagende biblioteker. Indholdsdelingen er imidlertid samtidig en del af det redaktionelle ting-projekt, og Easyting-bibliotekerne betragter artikelskrivningen som et naturligt led i det landsdækkende samarbejde med andre leverandører af biblioteksproduceret indhold. 

Redaktionsgruppen består af 1-2 medlemmer fra hvert af de 10 biblioteker (Allerød, Brøndby, Faxe, Halsnæs, Herlev, Lemvig, Ringsted, Slagelse, Tårnby, Varde) i Easyting-samarbejdet.

 

Organisering af det redaktionelle samarbejde

De enkelte biblioteker skriver allerede nu en række artikler, f.eks. til litteratursiden og Palles gavebod. Formålet med det redaktionelle samarbejde er at skabe inspirationsartikler, der i kvalitet supplerer de nationale tjenester, er af almen og blivende interesse og som samtidig afspejler det enkelte biblioteks ressourcer og kompetencer.

De deltagende biblioteker forpligter sig til løbende at ajourføre artiklerne. Når en artikel er blevet uploadet notificeres netværket. De enkelte biblioteker forpligter sig til at levere 1-2 artikler pr. kvartal. Den anslåede arbejdstid i forbindelse med artikelskrivning er på 2 timer pr. artikel. Mellem møderne koordineres det redaktionelle samarbejde gennem Yammer https://www.yammer.com/redaktionsgruppenieasyting/  

Rettigheder

Artikler der uploades til den fælles artikeldatabase (”article exchange”) kan frit downloades af de deltagende biblioteker. Berigelsen af artiklerne påhviler i første række indholdsleverandøren, men de enkelte biblioteker kan supplere artiklerne med lokalt indhold. Foretages der radikale ændringer af den oprindelige artikel, uploades indholdet på ny i form af en selvstændig artikel. Den oprindelige indholdsleverandør og det øvrige netværk notificeres.

Artikler knyttes typisk sammen med et billede, rettighederne til billeder og øvrige medier cleares af indholdsleverandøren 

Indhold og indholdstyper

Artiklerne bygget op omkring en relativ kort brødtekst (”wikipedia agtig”), hvor en faktaboks indeholder links til biblioteksbasen og eksterne ressourcer generelt.

Udgangspunktet for artikelskrivningen er årshjulet (se nedenfor) hvor landsdækkende højtider og mærkedage er beskrevet.

Tematiske artikler – de enkelte biblioteker har hver især nogle indsatsområder, som med fordel kunne skrives til fællesskabet (Spil, fantasy, lokalhistorie, forældre og børn, musik, litterære genrer osv.) Det er en prioriteret opgave at sikre at fællesskabet leverer både skønlitterære og fagaktuelle artikler (jf. månedens anmeldelse). Dertil kommer dagsaktuelle, ad-hoc prægede artikler (f.eks. bibliotekskampagner, ”breaking news”).

Der er endvidere mulighed for at foreslå emner, enten blandt de deltagende biblioteker eller i ting-samarbejdet.

Det er et mål at opbygge en bestand af artikler, der fokuserer på specifikke målgrupper, som f.eks. seniorer, pædagoger, småbørnsfamilier og unge/skolesøgende (tidsmæssigt koordineret med opgaveskrivning). 

Skrivestil

Vi tilstræber en handlingsrettet skrivestil, med en overskrift/titel, der vækker læserens nysgerrighed og hjælper ham/hende videre. Vi skriver aktivt (du i stedet for man), ikke fagspecifikt og med et budskab der henvender sig direkte til læseren (denne artikel er relevant for dig), læsevenligt og overskueligt. I brødteksten anvendes ord, der fanger målgruppen og som samtidig er nyttige i relation til webstatistikken.

 Redaktionsgruppen for Easyting-bibliotekerne

 

Årshjul/Mærkedage

 

Januar

Cavlingprisen

De gyldne Laurbær uddeles

Læsernes bogpris

Studiestart

 

Februar

Karneval i Rio

Fastelavn

Valentins dag

International modersmålsdag

Nordisk Råds litteraturpris

 

Marts

Årets pressefoto

Verdens bogdag

Oscar uddeling

International kvindedag (FN)

Verdens poesidag

International teaterdag

 

April

H.C. Andersens fødselsdag

Verdens sundhedsdag

Verdens bogdag (FN)

Forskningens døgn

 

Maj

Arbejdernes internationale kampdag

Latterens verdensdag

Filmfestivalen i Cannes begynder

Kulturmaskinen festival

 

Juni

Musikfestivaler

Verdens miljødag

Sankt Hans

 

Juli

Jazzfestival

Tour de France

Sommerferie

 

August

Skolestart / studiestart

 

September

Kulturnat

Kulturarvs dage

Klassikerdagen

Oktoberfest

Dansk Naturvidenskabsfestival

 

Oktober

Efterårsferie

Haloween

Sundhedsuge

 

November

Bogforum

 

December

Lucia

Jul & Nytår