Opsamling og slides fra Redaktør.TING møde 29.11.11

På dette første Redaktør.TING møde den 29. november 2011 var der deltagere fra følgende biblioteker: Århus, København, Esbjerg, Tårnby, Frederiksberg, Gentofte og Odense.

Ud over et par spændende oplæg fra Chefredaktør Lise Vandborg om drift af Litteratursiden.dk, og Direktør Peter Rodenberg fra Inlead om artikeludveksling på TING hjemmesider fik vi talt os frem til formålet med Redaktør.TING gruppen, samt fastlagt den fremtidige mødestruktur (kan læses på gruppens forside).

Næste møde bliver i februar eller marts og der er allerede et par ideer til emner: Optimer din webredigering ved kendskab til workflow i backend, håndtering af brugerskabte data på en TING hjemmeside.

Der er ikke fastsat nogen endelig dato og dagsorden endnu, så ideer er velkomne. Post dem her i gruppen, så samler Dennis fra OC op på ideerne og indkalder til næste møde.

Slides fra mødet den 29.11.11 er vedlagt dette indlæg.  

Upload