brønd 3

Artikelbasen i kommende brønd 3

 

En anden ting, som vi talte om på kildeworkshoppen på DBC 30. januar 2013, i relation til den kommende brønd 3:

Artikelbasen består af mange (forskellige) poster, og kan komme til at virke voldsom, hvis man som relativt lille bibliotek lukker op for artikelbasen som kilde. Samtidig kan der være forskel på, hvad man ønske er gøre i grænsefladen med forskellige dele af artikelbasen.

I arbejdet med at overføre bibliotek.dk til brøndløsning har vi opdelt Artikelbasen i 5 forskellige "kilder", der kan tilvælges separat:

Skelnen mellem online og fysisk materiale i brønd 3

I forlængelse af kildeworkshoppen på DBC den 30. januar 2013 vil jeg blot meddele til en bredere kreds om nogle efterspurgte muligheder, som vi arbejder på i brønd 3.

Det har været ønsket at kunne skelne mellem online og fysisk materiale. Denne information lægger vi i brønd 3 ind i en særlig administrativ del af posten, og vi har lavet et særligt indeks til denne oplysning, så man har mulighed for at søge og afgrænse på det.

Syndicate content