NemLog-in

I ding.TING regi har vi via projekt-x planer om at gøre det muligt for brugeren at logge ind med NemID via det offentlige log-in-fællesskab, NemLog-in.

Vi  har  holdt et møde med David Simonsen, Sekretariatsleder, WAYF, Styrelsen for Bibliotek og Medier, om muligheden af at indføre ovenstående på folkebiblioteksområdet (som supplement til de lokale login-systemer), baseret på WAYF.

Konklusionen på mødet blev:

WAYF har indvilliget i at komme og hjælpe os med at implementere Nemlogin via  WAYF  i ding.

Det vil sige, at vi med deres hjælp laver en installation  og implementerer et Drupal-modul, som efterfølgende lægges som  en del af hovedsporet, så alle ding-bibliotekerne kan bruge det i deres ding-baserede hjemmesider. Endvidere får vi lavet en vejledning i.f.t. installationen. WAYF vil har derudover tilbudt at være behjælpelig med aftalerne omkring NemID (Overfor SKAT).

Tidshorisonten for den første installation med brug af det nye Drupal-modul skønnes at være medio maj 2011.

Når løsningen er på plads, vil vi indkalde til et install-party for alle ding-bibliotekerne :-)

Løsningen kræver, at ding-bibliotekerne tilslutter sig WAYF-federationen. Federationen har i forvejen tilslutning af 110 institutioner i Danmark, blandt andet forskningsbibliotekerne. 

Med ovenstående løsning mener vi, at vi får en kvalitetssikret arkitektur, som Styrelsen støtter op omkring, samt  en model for at få alle ding-bibliotekerne med.

Med venlig hilsen:

Gitte Barlach, ding.TING projektleder & Carsten Michael Kaa, x-TING projektleder
Aarhus Kommunes Biblioteker

Mere information følger når vi er lidt længere i processen:-)

 

Med ovenstående løsning mener jeg, vi får en kvalitetssikret arkitektur, som Styrelsen støtter op omkring, samt  en model for at få alle ding-bibliotekerne med.
Mere information følger når vi er lidt længere i processen:-)
Denne løsning er netop implementeret på Bibliotek.dk
Grupper:

Kommentarer

WAYF NEMLOGIN DDB

......og efterfølgende er SB, WAYF, ÅKB, DBC blevet enige om at fremsende projektansøgning til Koordinationsgruppen for Netbbiblioteker på et platformsprojekt, der tegner vejen for "single sign on" til DDB - fase 1 :)

dato ?

Er der nogle der ved hvornår ca. at nemid vil være klar til brug ?

re: dato

Vi er kommet så langt at vi i næste uge kan teste Nem-login på ÅKBs udviklingsserver. Herefter vil vi i samarbejde med WAYF udarbejde en Gude til Simple SAML samt indkalde til et "install-party" for alle ding-bibliotekerne samt interesserede leverandørpartnere, hvor vi ivil nformere om det tekniske setup samt  procedurer for aftaler med Skat osv. 

Det modul, vi har udviklet, skal endvidere ind i ding.hovedsporet. Core.Team vil gerne have ding.relese 1.6.x. ud i produktion først, og dernæst vil de tage hånd om Nemlogin. 

Vi sigter efter at holde install-party om ca. 3 uger fra nu; til den tid regner vi med at vi kan tage dte ind i Hovedsporet.

mvh:-)

Gitte

Comment viewing options

Select your preferred way to display the comments and click "Save settings" to activate your changes.