b7

b7

b7 er en dynamisk service, der måler brugerens respons.

Baggrunden for b7 er, at vi gerne vil give borgerne mulighed for at give deres besyv med, ved at de kan markere deres tilfredshed/utilfredshed når de forlader en kommunal serviceenhed. 

b7 opsamler digitalt respons fra brugerne, og formidler data videre direkte til den ansvarlige for den konkrete service der måles på. 

Syndicate content