Udkast til nyt kommissorium /Suzan og Sofie .... tilrettet igen efter møde :-)

Formål

 • At rådgive og udføre review af nye projekter med henblik på kvalitetssikring og minimering af risici, bl.a. ved hjælp til udformning af kravspecifikationer og udarbejdelse af kravkatalog
   
 • At undgå unødige omkostninger forbundet med paralleludvikling og vedligehold til mange platforme 
   
 • At tilbyde overblik over mobile projekter via projektoversigten på Ting.dk
   
 • At være opsøgende i forbindelse med mobilrelevante projekter  

 

Opgaver

 • At have fingeren på pulsen mht. mobiltrends, nye platforme og mobilteknologi
   
 • Vedligeholdelse af oversigt over mobile biblioteksprojekter
   
 • Formidling af alle slags mobilnyheder, f.eks. på Ting.dk eller som fælles tweets
   
 • Tema-artikler til ting.dk og/eller nyhedsbrevet 
   
 • At tilbyde Mobil.Ting som sparringspartner til mobilrelevante projekter 
   
 • Fokus på responsive design i den nyeste ding-version
   
 • Rådgivning og sparring til Ding2tal-projektet og DDB

 

Teamet refererer til:

Ting.Council. Det tilstræbes, at der afholdes temamøder med andre teams med henblik på gensidig inspiration og afklaring af fælles snitflader.  

 

Medlemmer pt. (juni 2013)

Bellcom: Jørn Skifter Andersen, Franz Skaaning

DBC: Rasmus Jensen

Fredericia: Flemming Lippke, Ann-Britt von Seelen

Glostrup: Jan Bæch

Kolding (koordinatorer for teamet): Gitte Bjørn, Sofie Fredborg

København: Suzan Erdogan Borglind, Nino Tiainen

Odense: Anton Helms, Søren Brodersen

Randers: Árni Rúnar Loftsson

Silkeborg: Karen Thomsen, Jørgen Høst

Vejle: Ewan Andreasen

Århus: Carsten Michael Kaa, Gitte Barlach

 

Møder

Der afholdes 4-5 møder pr. år. Arbejdsformen er diskuterende, oplysende og inspirerende. Koordinator for teamet indkalder og tilrettelægger dagsordenen. Referater offentliggøres på Ting.dk. Kommisoriet revideres 1 gang om året.   

Anbefaling/retningslinier for udvikling

Mobile.Ting anbefaler, at igangsættere af  mobile projekter på forhånd nøje overvejer, hvilken type app, som bedst svarer til resurser og behov.  Der findes tre typer:  

 • native app 
 • webapp 
 • hybridapp

 Valget afhænger blandt andet af hvor stor datamængden er og hvilken målgruppe, man ønsker at ramme. Hvis det gælder om at kunne tilbyde appen til flest brugere på tværs af mobile platforme, sikre at brugerne altid har den senest opdaterede version, og at funktionalitet kan fjernes og tilføjes efterhånden som behovet opstår, så er det en web- eller hybridapp, man skal have. HTML5-teknologien er efterhånden ved at være så moden, at det i mange tilfælde kun kan betale sig at udvikle en native app, hvis løsningen kræver brug af smartphonens indbyggede teknologi eller hvis appen skal håndtere meget store datamængder. Er du i tvivl, så henvend dig venligst til teamet. 

Links/yderligere information

http://www.html24.dk/blog/native-apps-og-hybrid-apps-hvad-er-bedst/http://www.kommunikationsforum.dk/artikler/for-og-imod-native-apps-og-web-appshttp://www.wired.com/insights/2012/11/native-apps-vs-mobile-web/ 

Grupper: